ترانه E Adesso Che Tocca A Me از واسکو روسسی

 

 ترانه E Adesso Che Tocca A Me از واسکو روسسی (Vasco Rossi) رو هم تقدیم می‌کنم به ندای عزیز

 

 

 

 

E adesso che sono arrivato, Fin qui grazie ai miei sogni
Che cosa me ne faccio Della REALTÀ?

Adesso che non ho, Più le mie illusioni
Che cosa me ne frega Della VERITÀ?

Adesso che ho capito, Come va il mondo
Che cosa me ne faccio Della SINCERITÀ?

E adesso
E adesso
E adesso che non ho Più il mio motorino
Che cosa me ne faccio Di una macchina?

Adesso che non c’è Più Topo Gigio
Che cosa me ne frega Della Svizzera?

Adesso che non c’è Più brava gente
E tutti son più furbi Più furbi di me

E ADESSO CHE TOCCA A ME?
E ADESSO CHE TOCCA A ME?
E ADESSO CHE TOCCA A ME?
E ADESSO CHE TOCCA A ME?

و حالا که تا اینجا رسیدم ، از رویاهام متشکرم

چه کار کنم با حقیقت؟

 

حالا که دیگه تخیلاتم رو ندارم

چه مراقبتی کنم از واقعیت؟

 

حالا که فهمیدم دنیا چطوریه

چه کار کنم با صدق و صفا و صمیمیت؟

 

و حالا
و حالا

و حالا که دیگه موتورسیکلتم رو ندارم

چطور استفاده کنم از یه ماشین؟

 

حالا که دیگه توپو جیجو (مجری برنامه کودک) نیست

چطور از سوئیس مراقبت کنم؟

حالا که دیگه مردم خوب نیستند

و همه بیش‌تر از من، بیش‌تر ازمن زیرکند

 

و حالا چه کار می‌تونم بکنم؟

و حالا چه کار می‌تونم بکنم؟

و حالا چه کار می‌تونم بکنم؟

و حالا چه کار می‌تونم بکنم؟