برای بستن ESC را بزنید

عمومی

عشق من

  عشق من مانند خورشید است که مرا گرم می‌کند وقتی سردم است، و مانند آب خنک…