ترانه سارا sara از پائولو منگوتزی

خب، فکر کنم بد نیست کمی هم به ترانه های درخواستی برسیم. ترانه سارا از پائولو منگوتزی (Paolo Meneguzzi) تقدیم به سارای عزیز 

 

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

 

Sara vive da sola
Studia e poi lavora
Sara non ha paura
Sara è già più grande della sua età
Sarà fuori è felice
Dentro a volte è triste
Sara la vita è strana
Sara come sei sei solo tu

سارا تنها زندگی می‌کنه

اون درس می‌خونه و بعدش کار می‌کنه

سارا نمی‌ترسه

سارا بزرگتر از سنشه

سارا از بیرون خوشحاله

(اما از) درون، گاهی اوقات غمگینه

زندگی سارا عجیبه

سارا این طوری تو تنهایی

Oh Sara
Che cammini sotto il sole
Hai deciso di partire
Per cercare un’altra vita da seguire
Oh Sara
Che cammini verso il sole
Contro gli altri contro tutti
Tu vuoi vivere ogni istante della vita

آه سارا

که زیر آفتاب قدم می‌زنی

تصمیم گرفتی بری

واسه جستجو و دنبال کردن یه زندگی دیگه

آه، سارا

که به سمت آفتاب میری

برخلاف دیگران، برخلاف همه

تو می‌خوای تو هر لحظه از زندگی، زندگی کنی

Sara si sente sola
Sara ora è lontana
Chiama 2 volte al mese
Dice che per ora lei non tornerà
Sara ha un grande sogno
Vuole cambiare il mondo
Sara è un nuovo giorno
Sara come sei sei solo tu

سارا احساس تنهایی می‌کنه

سارا حالا دوره

دوبار در ماه تماس می‌گیره

میگه که حالا دیگه برنمی‌گرده

سارا یه رویای بزرگ داره

اون می‌خواد دنیا رو عوض کنه

سارا، یه روز جدیده

سارا این‌طوری تو تنهایی