به مناسبت خاموشی آخرین صدای بزرگ ایتالیا که می‌توانست دنیا را به حرکت وا دارد.

Penso che un sogno così non ritorni mai più

فکر نکنم چنین رویایی دیگر هرگز تکرار شود

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

من صورت و دستانم را به رنگ آبی درآورده بودم

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito

و سپس ناگهان توسط باد ربوده شدم

E incominciavo a volare nel cielo infinito

و در آسمان بی‌کران شروع به پرواز کردم

Volare, oh oh…

پرواز، آآآ…

Cantare, ohohoho…

آوازخوانی، آآآ..

Nel blu dipinto di blu

در آسمان آبی، آبی رنگ بودم

Felice di stare lassù

سرخوش از آن بالا بودن

E volavo, volavo felice

و پرواز می‌کردم، با شادی پرواز می‌کردم

Più in alto del sole ed ancora più su

بالاتر از خورشید و هرچیز بالاتری

Mentre il mondo pian piano spariva, lontano laggiù

هنگامی که دنیا در پایین به آرامی ناپدید می‌گشت،

Una musica dolce suonava soltanto per me

موسیقی شیرینی تنها برای من نواخته میشد.

Volare, oh oh…

پرواز، آآآ…

Cantare, ohohoho…

آوازخوانی، آآآ..

Nel blu dipinto di blu

در آسمان آبی، آبی رنگ بودم

Felice di stare lassù

سرخوش از آن بالا بودن


Penso che una vita per la musica sia una vita spesa bene ed è a questo che mi sono dedicato

« فکر می‌کنم زندگی برای موسیقی زندگی است که خوب صرف شده، و این چیزی است که زندگی خود را صرف آن کرده ام.»

پرفروش ترین خواننده کلاسیک، که از سال 1960 تا کنون بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش به فروش رفته است، صاحب اولین آلبوم کلاسیکی که توانست رتبه اول را در چارت موسیقی پاپ از آن خود کند و کسی که نسل جدید را با اپرا آشنا کرد و به اپرا زندگی دوباره بخشید.


« سی سال قبل وقتی می‌خواستم خانه اپرای باستیل پاریس را احیا کنم، آنها به من گفتند که دیوانه شده ام. اپرا مرده است!»

 روحش شاد .