پائولو منگوتزی - Paolo Meneguzzi musica
امشب ترانه «موسیقی»، از پائولو منگوتزی (Paolo Meneguzzi) رو که اولین بار تو سن رموی 2007 اجراش کرد رو داشته باشید تا ببینیم فردا چی به سرمون میاد .

 

 

 

 

 

 

Cammino lungo la tua via
e il tempo sai non passa mai
lontano da te la vita non è facile
nel mio silenzio resterò
e finchè respiro non avrò
ti aspetterò io sarò qui se tornerai

در کنار زندگی تو قدم می‌زنم

و می‌دونی وقت اصلا نمی‌گذره

زندگی دور از تو آسون نیست

تو سکوتم باقی می‌مونم

و تا آخرین نفس

اینجا منتظرت می‌مونم اگه برگردی

e poi sarai

davanti a tutto tu
combatterò per dirti che io credo in noi
perchè per me lo sai sei musica nell’anima
e insieme a te non cadrò non cadrò, no
è per te che non mi stanco un attimo di vivere
comunque andrà dentro di me tu vivrai
e suonerai

و بعد خواهی بود

جلوی همه چیز، تو

می‌جنگم واسه اینکه بگم به خودمون اعتقاد دارم

چون می‌دونی برای من، تو موسیقی وجودمی

و در کنار تو، شکست نمی‌خورم، نمی‌افتم، نه

به خاطر توئه که تو زندگی یه لحظه هم خسته نمیشم

مهم نیست چی میشه، تو در درونم زنده ای

و صدا خواهی کرد

vorrei guardare gli occhi tuoi
e in ogni istante viverti
sentire che tu resterai sempre con me

می‌خوام چشماتو ببینم

و تو هر لحظه زندگی کن

احساس کن که همیشه با من می‌مونی

da qui così
il mio sentiero sarai tu
mi porterai dentro di te se vorrai
perchè per me lo sai sei musica nell’anima
io senza te non vivrò non vivrò no
è per te che il sole non finisce mai di splendere
non smetterò di amarti mai dentro me
tu suonerai,

اینجا، این‌طوری

تو مسیر من میشی

منو درونت می‌بری اگه بخوای

چون می‌دونی برای من، تو موسیقی وجودمی

نمی‌خوام بی تو زندگی کنم، نمیخام، نه

به خاطر توئه که خورشید دست از درخشیدن برنمی‌داره

هیچ وقت از دوست داشتنت دست برنمی‌دارم، درون من،

تو صدا خواهی کرد…