آخرین عکس از یه زندگی لذت بخش، ترانه veramente از ماسسیمو دی کاتالدو

 

ترانه Veramente از ماسسیمو دی کاتالدو (Massimo Di Cataldo)

 

Quando io ti ho detto addio
non dicevo veramente
prova a stare al posto mio
non l’avrei mai fatto inutilmente
ho cercato solo di salvare quel passato
che sbiadiva nei contorni di una polaroid
l’ultima fotografia
di una vita divertente
ma non è mica la nostalgia
che mi fa sentire insofferente
è una sensazione strana tra la gola e il cuore
un groviglio che non vuole proprio andare via

وقتی بهت گفتم خداحافظ

واقعا منظوری نداشتم

سعی کن خودتو جای من بذاری

هیچ وقت بی دلیل انجامش نمیدم

من فقط می‌خواستم اون گذشته رو حفظ کنم

که اطراف یه دوربین محو شده

آخرین عکس

از یه زندگی لذت بخش

اما دلتنگی نیست

که منو بی تاب و بی گذشت کرده

یه احساس عجیبی میون گلو و قلبه

یه سردرگمی و گیجی که واقعا نمی‌خواد بره

io non avrò paura di risvegliarmi senza te
e allora spiegami cos’è
questa emozione oscura che ruba spazio dentro me
che mi domando solo se
per te valeva veramente oppure no
perché ti amavo veramente

نمی‌خوام از بیدارشدن بی تو بترسم

پس حالا برام توضیح بده چیه

این حس تاریک که فضای درون منو می‌بره

(و باعث میشه) که از خودم بپرسم

واقعا برای تو ارزش داره یا نه

چون واقعا دوستت دارم

ora che non ho più te
che me ne faccio del passato
del disordine dentro di me
come un puzzle neanche cominciato
non ti sto chiedendo certo di tornare indietro
ma vorrei sapere almeno se ci credi o no
ancora solo un po’

حالا که دیگه تو رو ندارم

با گذشته چیکار کنم

با بی نظمی درونم

(که) مثل یه پازلیه که حتی شروع نشده

مطمئنا ازت نمی‌خوام برگردی

اما می‌خوام بدونم حداقل به ما اعتقاد داری یا نه

حتی فقط یه ذره

io non avrò paura di risvegliarmi accanto a te
e allora spiegami cos’è
questa emozione oscura che brucia l’aria intorno a me
che mi domando ancora se
se tu ci credi veramente oppure no
perché ti amo veramente

نمی‌خوام از بیدارشدن کنار تو بترسم

پس حالا برام توضیح بده چیه

این حس تاریک که هوای درون منو می‌سوزونه

(و باعث میشه) که هنوز از خودم بپرسم

واقعا تو به ما اعتقاد داری یا نه

چون واقعا دوستت دارم

ti prego spiegami cos’è
questa emozione oscura che brucia l’aria intorno a me
che mi domando solo se
ci credi ancora veramente oppure no
perché ti amo veramente

ti amo ancora veramente

ازت خواهش می‌کنم توضیح بده چیه

این احساس تاریک که هوای درون منو می‌سوزونه

(و باعث میشه) که از خودم بپرسم

واقعا تو به ما اعتقاد داری یا نه

چون واقعا دوستت دارم

واقعا هنوز دوستت دارم.