ترانه Io Te Amo Veramente گروه Modà

 

 

Te ne vai e non ritorni piu,
me lo dici solamente,
ora che ti sei presa tutta la mia mente.
La vita e strana e lo sapevo gią,
ma non pensavo capitasse ancora
di svegliarmi e non trovarti piu
sotto il caldo delle mie lenzuola.
Scende, scende un lacrima…
Cresce, cresce la musica…
Dentro me…

تو رفتی و دیگه برنمی‌گردی

فقط ( تازه الان) بهم گفتی،

حالا که تموم فکرمو گرفتی.

می‌دونم زندگی عجیبه،

اما حتی فکر نمی‌کردم برام اتفاق بیوفته،

از خواب بیدا بشم و دیگه پیدات نکنم.

زیر گرمای ملافه هام،

پائین میاد، پائین میاد یه قطره اشک…

بالا میره، بالا میره صدای موزیک ….

درون من…

Io non posso restare cosi…
Su ti prego dai ritorna qui!
Io ti amo veramente!
Io non voglio restarmene qui,
qui seduto senza averti qui!
Io ti amo veramente!
Io ti amo veramente!

من نمی‌تونیم این طور بمونم…

خواهش می‌کنم، بیا، برگرد اینجا!

من واقعا دوستت دارم!

نمی‌خوام اینجا بمونم،

(نمی‌خوام) اینجا بشینم، بدون داشتن تو!

من واقعا دوستت دارم!

من واقعا دوستت دارم!

Brutta bestia la malinconia,
che se ti prende, ti trascina via,
come quando non hai piu un’idea
a cui aggrapparti per volare via,
verso i confini di una libertą
che quando trovi sembra una galera!
Scende, scende un lacrima…
Cresce, cresce la musica…
Voglio te…

غمگینی یه دیو زشته

که اگه بگیرتت، می‌برتت،

مثل وقتی که هیچ نظر دیگه ای نداری

به چی می‌چسبی، واسه پرواز کردن

به طرف مرزهای یه آزادی

که وقتی پیداش می‌کنی به نظر یه زندانه!

پائین میاد، پائین میاد یه قطره اشک…

بالا میره، بالا میره صدای موزیک ….

می‌خوامت…

Ora lo so,
che di te io mi liberero,
ma so,
so comunque pero
che per ora scende, scende una lacrima…
Cresce, cresce la musica…
Dentro me…

حالا می‌دونم

که خودمو ازت رها می‌کنم،

اما می‌دونم،

در هر صورت می‌دونم،

که حالا پائین میاد، پائین میاد یه قطره اشک…

بالا میره، بالا میره صدای موزیک ….

درون من…