ترانه ای میان جنگ (Canzone Fra Le Guerre)

از اونجایی که حوصله آپ درست حسابی نداشتم و در عین حال نمی‌خواستم اونایی که به اینجا سر میزنن دست خالی برگردن، در راستای احقاق حق خانومای ایتالیایی، یه ترانه ای رو که قبلا ترجمه کردمو براتون میذارم از… چی؟ …. لورا پاوزینی؟… نه بابا، من کج سلیقه تر از این حرفام .

این ترانه از خانم آنتونلا روجیرو (Antonella Ruggiero) است.

Antonella Ruggiero

نمی‌شناسیدش؟… اشکال نداره منم زیاد نمی‌شناسمش. در واقع اولین بار تو سن رموی پارسال دیدمش که همین ترانه رو که میبینید رو اجرا کرد. ترانه آروم و آرامش بخشیه که به بچه های جنگ تقدیم شده و ازتون دعوت می‌کنم باهم بهش گوش بدیم.

Dormi qui

اینجا بخواب.

non pensare,

بهش فکر نکن،

bimbo mio,

کوچولوی من،

oggi è notte intorno a noi
امروز شب ما رو دوره کرده.

notte di guerra senza pietà.

شب جنگ و شب بی رحم.

Mani qui

دستانی اینجا،

vicino a te,

نزدیک تو،

bimbo mio,

کوچولوی من،

 

piena d’odio contro di’ noi,
پر از نفرت به سمت ماست

piccolo mio non guardare.

عزیزم نگاه نکن.

Come vorrei fuggire via, portandoti con me.

چطورمی‌تونم با تو از اینجا فرار کنم.

Donarti la vita si, la mia,

زندگی مو برات میدم، آره زندگیمو

un ultimo abbraccio

این آخرین بغل کردن،

e un bacio mio

و بوس کردن منه،

su di te…

واسه تو…

Gente qui

مردم اینجا،

accanto a noi,

کنار ما،

bimbo mio,

کوچولوی من،

ed un corpo sopra di me

یه جسد بالای سر منه،

piccolo mio non guardare.

عزیزم نگاه نکن.

Come vorrei fuggire via, portandoti con me.

چطور می‌تونم با تو از اینجا فرار کنم.

Donarti la vita si, la mia,

زندگیمو برات میدم، آره زندگیمو

in questa notte tremenda, per lui, …Dio, …si,

تو این شب وحشتناک، واسه اون،… خدایا،…بله،

prendi me.

منو دریاب.

Donagli pace e libertà

به من آرامش و آزادی بده،

e tutta la vita per sé

و تموم زندگیمو به اون.

donagli luce die sarà

بهش روشنی بده شاید این،

un ultimo abbraccio

آین آخرین بغل کردن،

e un bacio mio

و بوس کردن من باشه،

su di te…

واسه تو…