ترانه منتخب فیفا

دوستداران فوتبال ایتالیا تو این وبلاگ سهم کمی داشتن و به جز یه تاریخچه و سرود تیم ملی فوتبال ایتالیا، چیز دیگه ای براشون نداشتیم. به عنوان جبران مافات میریم سراغ ترانه ده، صد، هزار از گروه Brothers که ترانه ایتالیایی منتخب فیفا تو سال 2005 بوده. یه ترانه تو سبک تکنو که متن قابل توجهی نداره اما تا بخوای ریتم داره. اگه خواستید می‌تونید اجرا زنده اشو از اینجا تما شا کنید .

ترانه ایتالیایی منتخب فیفا در سال 2005

 

 

 


Cosa mi aspettavo questo non lo so 
نمی‌دونم چه انتظاری داشتم
 
Strano questo mondo sogno 
خواب می‌بینم دنیا عجیبه
 
Ancora un pó 
حتی بیشتر
 
Penso tutta notte a cosa non si sa 
هر شب تو خونه فکر میکنم (اما) نمی‌دونم
 
Cerco di svegliarmi adeso non mi va 
سعی می‌کنم بیدار بشم (اما) میلی ندارم

Sogno solamente fantastiche poesie 
فقط خواب اشعار فانتزی رو می‌بینم
 
In un mondo pazzo e pieno di bugie 
تو یه دنیای دیوانه و سرشار از دروغ
 
Vivo intensamente ogni piccola follia 
هر دیونگیه کوچیکی رو به شدت زنده می‌کنم
 
Vedo solo gente incapace di magia 
فقط مردمی رو میبینم که قادر به جادو نیستند 

Dieci cento mille mani che si alzano 
ده صد هزاران دست که بلند شدن

Poi si muovono quante sono non lo so 
بعد حرکت می‌کنن، چقدر هستن، نمی‌دونم
 
I protagonisti oggi siamo solo noi 
طرفدارا امروز فقط مائیم 

Vivi come vuoi e non fermarti mai 
زنده ایم، هر چقدر بخوای و هرگز متوقف نمیشیم.
Dove stiamo andando questo non si sa 
کجا داریم میریم چیزیه که نمی‌دونیم

Io scappo dai confini delle banalitá 
من از مرزهای پیش پا افتاده فرار می‌کنم

Dieci cento mille ci manca ancora un pó 
ده صد هزار کمه، حتی بیشتر
 
Io sono vicino al sole problemi non ne ho 
من نزدیک خورشیدم و مشکلی ندارم
 
Vivo il mio momento in mezzo a tanti se 
لحظاتمو بین خیلی‌ها زندگی می‌کنم اگه
 
Mi chiedo se il destino ha deciso giá per me 
از خودم بپرسم سرنوشت قبلا برام تصمیم گرفته
 
Adesso sono sveglio e distinguo la realtá 
حالا بیدارم و می‌تونم حقیقت رو تشخیص بدم
 
Il mondo che volevo lo sto vivendo giá 
دنیائی که می‌خواستو از قبل زنده اش کردم.