آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت اول)

از امروز یه دوره آموزشی کوتاه و مفید ایتالیایی رو برای دوستان علاقمند شروع می ‌کنیم. تو ۱۶ درسی که براتون در نظر گرفته شده در کل ۳۰۰ جمله استفاده میشه که با یاد گرفتن و ترکیبشون تو حالتهای مختلف، خواهید تونست بسیاری از مکالمات رایج رو انجام بدید. اینم فهرست موضوعی درس ها:

Titolo delle lezioni:

 1. Primi contatti
 2. Dove si trova?…
 3. Dove si trova? (2) / la Quantità e prezzo
 4. I numeri
 5. I numeri (2) / la quantità
 6. Inizio della conversazione
 7. Distanze e misure di lunghezza
 8. La durata
 9. Ordinare e comperare
 10. La suddivisione del tempo (1)
 11. La suddivisione del tempo (2)
 12. Prima di comperare
 13. Prestazioni di servizio
 14. L’uso del telefono
 15. Prenotazioni
 16. Forme di cortesia

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس

لغات و جملات استفاده شده بسیار ساده و ابتدایی هستند که اغلب می‌تونید معانیشونو حدس بزنید یا حداکثر از یه دیکشنری کمک بگیرید. من پیدا کردن معانی رو به خودتون واگذار می‌کنم چون فکر می‌کنم اگه خودتون برای پیدا کردن معانی وقت صرف کنید، بهتر اونا رو یاد خواهید گرفت. اگه جایی مشکل داشتید سوال کنید اما زیاد تنبل بازی درنیاریدا!

خب پس بیایید از امروز شروع کنیم این از درس اول:

Prima lezione: Primi contatti

۱٫ Buongiorno, signore!, -Buongiorno, signora!, -Buongiorno, signorina!

۲٫ Buonasera, signore!, -Buonasera, signora!, -Buonasera, signorina!

۳٫ Come sta?

۴٫ (sto) bene, grazie, e lei?

۵٫ è italiano?

۶٫ Parla italiano?

۷٫ Un pò

۸٫ Parla altre lingue?

۹٫ Sì!

۱۰٫ No!

۱۱٫ Attenzione!

۱۲٫ Scusi

۱۳٫ Sono straniero

۱۴٫ Sono un turista

۱۵٫ Come dice?

۱۶٫ Non capisco

۱۷٫ Non lo so

۱۸٫ Parli lentamente, per favore!

۱۹٫Arrivederci, signore!, – Arrivederci, signora!, – Arrivederci, signorina!