توتو کوتونیو

 

اینم یه ترانه شاد، تقدیم به محسن عزیز و دیگر علاقمندان توتو کوتونیو (Toto Cutugno)

 

Voglio andare a vivere in campagna

 

Voglio andare a vivere in campagna
voglio la rugiada che mi bagna
ma vivo qui in citta, e non mi piace piu
in questo traffico bestiale
la solitudine ti assale e ti butta giù
che bella la mia gioventù

 

می‌خوام برم تو روستا زندگی کنم

می‌خوام شبنم خیسم کنه

اما اینجا تو شهر زندگی می‌کنم، و دیگه دوستش ندارم

تو این ترافیک وحشتناک

تنهایی بهت حمله می‌کنه و به زمینت می‌زنه

چقدر جونیم خوب بود

Voglio ritornare alla campagna
voglio zappar la terra e fare legna
ma vivo qui in citta, che fretta sta tribù
non si puo piu comunicare
qui non si puo piu respirare il cielo non e più blu
e io non mi diverto piu

می‌خوام به روستا برگردم

می‌خوام زمین بیل بزنم و چوب بشکنم

اما اینجا تو شهر زندگی می‌کنم، که مردم شتابزده اند

ما دیگه قادر به ارتباط نیستیم

اینجا دیگه نمیشه نفس کشید، آسمون دیگه آبی نیست

و من دیگه دلشاد نیستم

Al mio paese si balla, si balla, si balla
in questa notte un po’gitana di luna piena
al mio paese c’e festa che festa che festa
tutti in piazza ed affacciati alla finestra
e un sogno e niente piu
che bella la mia gioventu

تو روستای من مردم می‌رقصن، می‌رقصن، می‌رقصن

تو این شب ماه چهارده

تو روستای من جشنه، چه جشنی، چه جشنی

همه تو میدون از پنجره به تماشا نشستن

و یه رویاست و نه چیز دیگه ای

چقدر جونیم خوب بود

Io che sono nato in campagna
ricordo nonno Silvio e la vendemmia
ma vivo qui in citta, dove sei nata tu
ma la nevrosi e generale
la confusione che ti assale ti butta giù
e io non mi diverto più

منی که تو روستا به دنیا اومدم

پدر بزرگم سیلو و انگور چینی رو به خاطر میارم

اما اینجا تو شهر زندگی می‌کنم، جایی که تو به دنیا اومدی

اختلال اعصاب عمومیه

آشفتگیی که بهت حمله می‌کنه و زمینت می‌زنه

و من دیگه دلشاد نیستم

rivoglio il mio paese la chiesa le case
e la maestra che coltiva le sue rose
rivoglio il mio paese, la vecchia corriera
che risaliva lenta sbuffando a tarda sera
ma e solo un sogno e niente piu
che bella la mia gioventu

دوباره  روستامو می‌خوام، کلیسا و خونه ها رو

و معلمی رو که گلهای سرخ شو پروش می‌داد

دوباره  روستامو می‌خوام، اتوبوس قدیمی

که آهسته آخر شب دودکنان بالا برمی‌گشت

اما تنها یه رویاست و نه چیز دیگه ای

چقدر جونیم خوب بود

Al mio paese si balla si balla si balla
dalla notte fino all’alba con la luna piena
rivoglio il mio paese, quella gente che respira amore
e quello stagno che per noi bambini sembrava il mare
al mio paese c’e festa che festa che gran festa
tutti vestiti per bene un po’fuori di testa
rivoglio il mio paese, la giostra il barbiere
e il dottore di tutti, il prete e il carabiniere
ma e solo un sogno e niente piu
che bella la mia gioventu

تو روستای من مردم می‌رقصن، می‌رقصن، می‌رقصن

از شب تا صبح با ماه شب چهارده

دوباره  روستامو می‌خوام، اون مردمی که عشق تنفس می‌کنن

و اون مردابی که واسه ما بچه ها دریا به نظر میومد

تو روستای من جشنه، چه جشنی، چه جشن بزرگی

همه خوب لباس پوشیدن، کمی سر به هوا

دوباره  روستامو می‌خوام، چرخ و فلک، سلمونی

دکتر عمومی، کشیش و پلیس

اما تنها یه رویاست و نه چیز دیگه ای

چقدر جونیم خوب بود.