ائوجنیو بنناتو (Eugenio Bennato) - ایتالیا و زبان ایتالیایی

Grande Sud (جنوب بزرگ) اسم ترانه قشنگیه که ائوجنیو بنناتو (Eugenio Bennato) تو سن رموی امسال خونده.

این ترانه گذشته از متن مشکلش، قسمتهائیش هم به زبون جنوب ایتالیا خونده شده که از معنیش سر درنیوردم و ترجمه اش نکردم. موضوعش مربوط به مردم جنوب ایتالیاس که با کشتی، به کشورهای دیگه بلاخص آمریکا مهاجرت کردن و فرهنگ و زبون خودشونم تو قلباشون بردن.

 

C’è una musica in quel treno, che si muove e va lontano.
musica di terza classe, in partenza per Milano.
c’è una musica che batte, come batte forte il cuore,
di chi parte contadino, ed arriverà terrone.

موزیکی تو اون قطار هست، که حرکت می‍کنه و دور میشه

موسیقی از (واگن) درجه سه، میره سمت میلان.

موزیکی هست که میکوبه، مثل قلبی که محکم بزنه،
(قلب) کسی که روستا رو ترک میکنه و به جنوب برسه.

C’è una musica in quel sole, che negli occhi ancora brucia
nell’orgoglio dei braccianti, figli della Magna Grecia
in quel sogno di emigranti, grande come è grande il mare
che si porta i bastimenti, per le Americhe lontane.
(E chi parte oggi pe’ turnare crai, e chi è partuto ajere pe’ un turnaremai).

موزیکی تو اون خورشید هست، که هنوزم تو چشمها رو میسوزونه

تو وجود کشاوزا، پسران یونان بزرگ

تو اون رویای مهاجران، بزرگ مثل بزرگی دریا

که کشتیها رو میبره، به سمت آمریکای دور.

Grande sud che sarà, quella anonima canzone
di chi va per il mondo, e si porta il sud nel cuore
Grande sud che sarà, quella musica del ghetto
di chi va per il mondo, e si porta il suo dialetto
(None none none none, Lieva la capa da lu sole
Ca t’abbruciarrai lu viso, Perdarrai lu tuo colore
None none none none, Piglia lu libro e va alla scola
Quando te ‘mpari a legge e a scrive, Tanto te ‘mpari a fa l’amore)

جنوب بزرگ که میشه، اون ترانه بی اسم

از اونیکه دور دنیا میره، و جنوب رو تو قلبش میبره

جنوب بزرگ که میشه، اون موسیقی زاغه نشینا

از اونیکه دور دنیا میره، و زبون محلیشو تو قلبش میبره

C’è una musica nei sogni, di chi dorme alle stazioni
negli antichi sentimenti, delle nuove emigrazioni
c’è una musica nel viaggio, dalla terra di nessuno
di chi porta nel futuro, i tamburi del villaggio
(Zehey maro nandeha, Nandeha ny lefa jialy
Nmatsiaro anareo, Matsiaro antanana)

موزیکی تو رویاهاست، (رویاهای) کسانیکه تو ایستگاهها میخوابند

داخل احساسات کهنه، از مهاجرتهای نو

موزیکی تو سفره، از سرزمین هیچکس

از کسی که میبردش به آینده، طبلهای سفر

col suo ritmo maledetto,

E sarà quel racconto,
E sarà quella canzone, che ha a che fare coi briganti
E coi santi in processione, che ha a che fare coi perdenti
Della civiltà globale,

Vincitori della gara, A chi è più meridionale.
(E chi parte oggi pe’ turnare crai, e chi è partuto ajere pe’ un turnaremai).

(Zehey maro nandeha, Nandeha ny lefa jialy
Nmatsiaro anareo, Matsiaro antanana)

(Muessi warire ure, muesi warire ja, muesi wala niripachungo)
(wash ddani ghir lsani ma bqit nawed tani
wash ddani ghir Imor ma bquit nawed sar).

با ریتم لعنتیش،

افسانه ای میشه،

و ترانه ای میشه، که با راهزنا همدسته

و با قدیسین همراهه. مشغوله با بازنده های

تمدن جهانی.

برنده نهایی، کسیه که بیشتر جنوبیه