ترانه ماه رو برات می‌دزدم از Negramaro

نگرامارو (Negramaro) یه گروه راکه که اسمش از شراب قرمز نگرامارو Negroamaro جنوب ایتالیا گرفته شده. موفقیت اونا با ترانه مثل همیشه (Come sempre) شروع شد که شبکه RAI ایتالیا تو برنامه پنجاهمین سالگرد تاسیسش در سال 2003، به عنوان موسیقی متن ازش استفاده کرد.

تو فستیوال MTV تابستان سال 2005هم با ترانه تابستان (Estate)، به عنوان بهترین گروه ایتالیایی انتخاب شدند.

برای امشب از این گروه ترانه « ماه رو برات میدزدم » (E Ruberò Per Te La Luna)، رو انتخاب کردم که انشالا مورد توجهتون واقع بشه .

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

 

Io saprei nascondermi
Dentro e fuori dalle righe dei miei guai
Se solo, se solo tu non odiassi me
Sai dentro e fuori dalle righe dei tuoi guai.

می‌دونم چطور خودمو پنهان کنم
داخل و بیرون از مسیر بدشانسی‌هام
اگه فقط، اگه فقط تو ازم متنفر نباشی
می‌فهمی، داخل و بیرون، مسیر بدشانسی‌هاتو

E ruberò per te la luna
Se il buio ti farà paura
E se non curerai più dentro te
La bianca immagine di me.

ماه رو برات می‌دزدم
اگه تاریکی می‌ترسونتت
و اگه درونت دیگه،
تصویر پوچی از من نگه نداری

Io saprei nascondermi
Dietro l’ombra di un bel fiore come te
Se solo, se solo tu non odiassi me
Sai dentro e fuori quelle righe dei tuoi guai.

می‌دونم چطور خودمو پنهان کنم
پشت سایه گل قشنگی مثل تو
اگه فقط، اگه فقط تو ازم متنفر نباشی
می‌فهمی، داخل و بیرون، مسیر بدشانسی‌هاتو

E ruberò per te la luna
Se il buio ti farà paura
E se non troverai più dentro te
La bianca immagine di me.

ماه رو برات می‌دزدم
اگه تاریکی می‌ترسونتت
و اگه درونت دیگه،
دنبال تصویر پوچی از من نگردی

Che mi fingevo a volte luna
Rubavo il buio e la paura a te
Che non trovi più qui dentro te
La bianca immagine di me.

که گاهی وادارم می‌کنه ماه بشم
تاریکی و ترس رو ازت دور کنم
که دیگه اونجا تو درونت
دنبال تصویر پوچی از من نگردی

Non scordarti più il mio nome
Non fra tutte le persone
Sai son quello che somiglia
Somiglia, somiglia a te!

دیگه اسم منو فراموش نکن
بین همه آدما
اینو بدون همونیم که شبیه ام
شبیه ام، شبیه به تو