ترانه انتخابی امروز اختصاص داره به Adesso tu، یکی از ترانه های قدیمی (1997) و معروف اروس راماتزوتی (Eros ramazzotti). ترجمه اش یه کم سخت بود اما امیدوارم قابل قبول شده باشه .

اروس راماتزوتی

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

nato ai bordi di periferia
dove i tram non vanno avanti più
dove l’area è popolare
è più facile sognare
che guardare in faccia la realtà…

متولد شده در حومه،
جایی که دیگر واگن های شهری نمی‌روند.
جایی که هوا دوست داشتنی است،
و رویا دیدن بسیار ساده تر از،
رویارویی با حقیقت است…

quanta gente giovane va via
a cercare più di quel che ha
forse perché i pugni presi
a nessuno li ha mai resi
e dentro fanno male
ancor di più

چه جوانانی رفته اند،
به دنبال چیزی بیش از آنچه که داشته اند.
شاید به همین جهت مشت گره کرده اند.
هیچ یک از آنان بازنگشت،
و از درون خود را ناراحت ساختند،
حتی بیشتر

ed ho imparato che nella vita
nessuno mai ci da di più
ma quanto fiato quanta salita
andare avanti senza
voltarsi mai…

و آموختم که آن زندگی،
( به) هی چیک هرگز بیشتر نداد.
چقدر نیرو، چقدر پیشرفت،
به دست آوردن بدون،
بازگشت…

e ci sei adesso tu
a dare un senso ai giorno miei
va tutto bene dal
momento che ci sei
adesso tu

و حالا تو اینجایی،
تا حسی به روزهای من بدهی.
همه چیز خوب است،
از وقتی که تو هستی،
حالا تو

ma non dimentico tutti gli
amici miei che sono ancora là…
e ci si trova sempre più soli
a questa età non sai… non sai

اما فراموش نکرده ام،
هیچ یک از دوستانم را که هنوز آنجا هستند…
و کسی را که همیشه احساس تنهایی می‌کند،
در این سال‌ها، نمی‌دانی… نمی‌دانی

ma quante corse ma quanti voli
andare avanti senz’
arrivare mai…

چقدر دویدن، چقدر رفتن،
و پرواز کردن بدون،
هرگز رسیدن…

e ci sei adesso tu al
centro dei pensieri miei
la parte interna dei respiri
tu sarai la volontà
che non si limita
tu che per me sei
già una rinvicita…

و حالا تو هستی در،
مرکز افکارم،
در درون تنفس‌هایم.
آرزوهایم خواهی شد،
که حد و مرزی ندارند.
تو که برایم،
از قبل تکیه گاه بودی…

adesso sai chi è quell’
uomo che c’è in me…

حالا می‌دانی او کیست
مردی که درونم است…

nato ai bordi di periferia
dove non ci torno quasi più
resta il vento che ho lasciato
come un treno già passato
oggi che mi sei accanto
oggi che ci sei soltanto
oggi che ci sei…
adesso tu

متولد شده در حومه،
جایی که تقریبا هیچگاه باز نگشتم.
هوایی که رها کرده بودم، باقی مانده،
مانند قطاری که قبلا رفته.
امروز که نزدیک منی،
امروز که تنها تویی،
امروز که هستی…
حالا تو