نوشتن نامه به دوستان و آشناها زیاد سخت نیست، با یه Ciao یا Caro/Cara … شروع می‌کنید و با عبارتی مثل A presto، A domani و … تمومش می‌کنید. اما امون از دست نامه ها و کاغذ بازی های اداری.

نوشتن نامه های رسمی به زبون فارسی دردسرهای خاص خودشو داره، حالا سختی نوشتن نامه های رسمی برای ادارجات ایتالیایی رو پیش خودتون تصور کنید.

البته اینارو نگفتم که ناامیدتون کنم، فقط خواستم بدونید، برای درخواست مدارک، مثل درخواست یه گذرنامه ایتالیایی، یا خیلی ساده، رزرو یه اتاق تو هتل، برای اینکه جوابی معقول دریافت کنید، باید نکاتی رو در نظر بگیرید.

تو موارد زیر اغلب نیاز به نوشتن نامه رسمی پیدا می‌کنید:

Richiesta di offerta درخواست اطلاعاتی مثل آدرس، گواهی، تائیدیه و …
Offerta ارائه چیزی مثل کاتالوگ
Conferimento dell’ordine تائید سفارش
Avviso di spedizione اعلام لیست پست شده
Reclami تنظیم شکایت‌نامه
Prenotazione (di viaggio, di albergo) رزرو کردن سفر یا هتل
Domanda di impiego تقاضای کار

به طور خلاصه وقتی به یه شرکت نامه می‌نویسید از Vostro, Vostra و غیره استفاده کنید و اگه با یه شخص طرفید از Suo, Sua و امثالهم استفاده کنید. اینم یه سری از کلمات و جملات رایج در نامه ها اداری :

Gent.mo Signor…/ Gent.ma Signora…: آقا یا خانم … عزیز
Spettabile Ditta: آقایان عزیز یا همون Dear Sirs نامه های انگلیسی
Egregio Signore / Egregia Signora: آقا یا خانم عزیز
Distintamente: ارادتمند شما، مخلص شما
Cordialmente: ارادتمند شما، مخلص شما

Migliori saluti: با بهترین آرزوها

In seguito alla Vostra (اسم شرکت) / Sua (اسم شخص) lettera del 7 maggio

در پی نامه شما در 7 می


In seguito alla nostra conversazione telefonica : به دنبال صحبت تلفنی با شما

Abbiamo allegato… : … ضمیمه شده است.

Spero di ricevere presto Vostre (Sue) notizie : منتظر شندین جواب از جانب شما هستم.

a giro di posta : پست برگشتی

 

حالا برای نمونه به ساختار یه نامه اداری توجه کنید:

Società FIDO S.p.A.  —Intestazione (سربرگ)
Via del Mare, 15
00100 ROMA

Spett. Società Marelli  —Destinatario (آدرس)
Via Carso, 141
20100 MILANO
Roma, 15/8/2001  —Data (تاریخ)

OGGETTO richiesta documenti  —Oggetto (عطف به:)

Con la presente Vi informiano che a tutt’oggi non ci è ancora pervenuta la fattura relative al ns. ordine n. 27/92, con valuta 20 p.v.  —Testo della lettera (متن نامه)

Al fine di regolarizzare entro i termin pattuiti la ns. posizione, Vi preghiamo di inviarci con cortese sollecitudine la fattura in oggetto.

In attesa di un Vs. urgente e cortese riscontro, porgiamo distini saluti.  —Chiusura (تمام کردن نامه)

Il Direttore  —Antefirma (نام و سمت)
Paolo Orlandi  —Firma (امضا)

 

مخففاتی که اغلب در نامه ها به کار می‌رود.
مدیریت

Amministrazione

Amm.

وکیل

avvocato

Avv.

حساب بانکی

conto corrente bancario

c/c bancario

صندوق پستی

casella postale

C.P.

دکتر

Dottore

Dott.

عزیز و گرامی

Egregio

Egr.

قابل توجه

nota bene

N.B.

عزیز و گرامی

Pregiatissimo

Preg.

پست و تلگراف

Poste e Telegrafi

P.T.

آقا

Signor

Sig.

دوشیزه

Signorina

Sig.na

خانم

Signora

Sig.ra

شرکت

Società

Soc.

شرکت سهامی عام با مسئولیت محدود

Società di capitali a sottoscrizione pubblica

S.p.A.

آقایان

Spettabile

Spett.

شما

Signoria Vostra

S.V.

مال شما

Vostro

Vs.

بالا را ببینید

vedi sopra

v.s.

 

برای اینکه بیشتر با نوشتن نامه های اداری آشنا بشید باید نمونه های بیشتری رو ببینید. یه سر به سایت Moduli.it بزنید. اونجا یه سری نامه تو زمینه های مختلف هست که میشه دانلودشون کرد.

سایت بالا به زبون ایتالیاییه، اگه براتون مشکله این یکی سایت رو امتحان کنید.

تو این سایت انگلیسی زمینه کاریتونو انتخاب کنید، مشخصاتتون رو هم تو فرم‌ها کامل کنید و در نهایت یه متن حاضر و آماده نامه به زبون ایتالیایی رو تحویل بگیرید.

فراموش نکنید که به قسمت نظرات هم نگاهی بندازید.اونجا میتونید از راهنماییها و سایتهایی خوبی که آوای عزیز زحمتشو کشیده استفاده کنید.