با تشکر از دوستانی که به ارائه جدول اظهار علاقه کردن، امروز به سراغ جدول دوم میریم. متاسفانه جدول هفته قبل رو تنها دو نفر تونستن کامل حل کنن که بهشون تبریک میگم. انشالا با گذشت زمان شاهد شرکت و برنده شدن، دوستان بیشتری باشیم .

 نفر اول خانم سارا

نفر دوم خانم وحیده

جدول ایتالیایی

پاسخ جدول هفته گذشته

1- واقعی

2- قهرمان

3- منطقه و سرزمین

4- اروپایی

5- فرض، فرضیه

6- پله کان و نردبان

7- نبرد کردن، رزم و پیکار

8- ارابه

9- نوشته و متن

10- پرواز

11- عزیز

12- عکسبرداری، فتوگرافی

1- vero

2- eroe

3- territorio

4- europeo

5- ipotesi

6- scala

7- lotta

8- carro

9- testo

10- volo

11- caro

12- fotografia

اینم جدول شماره 2 برای این هفته:

جدول ایتالیایی

1- درب

2- نمایشنامه نویس، کمدی نویس

3- تعیین کردن، معین کردن

4- ابزار

5- پاره، خرده و تکه

6- مبداء، دوره و عصر تاریخی

7- بخش، قسمت، قطعه یدکی

8- صفحه، لایه، برگ

9- فرمانروایی، امپراتوری، شاهنشاهی

10- خاصیت، استعداد، علاقه

11- هدف، نشان