ترانه «غیرممکن» از بیاجو آنتوناچی (Biagio Antonacci)

 

ترانه غیرممکن L’impossibile از بیاجو آنتوناچی (Biagio Antonacci)

 

 

Farò di tutto per non perderti
واسه از دست ندادنت هر کاری انجام میدم

Sei consapevolmente irresiStibile
تو می‌دونی که قوی هستی

Senza calpestare il resto io sarò, per te
بدون زیر پا گذاشتن اونچه باقی مونده، میشم، واسه تو

un motivo in più
یه دلیل دیگه (هم هست)

Sarai perversa e dolce a modo mio
تو منفور و شیرین میشی، اون طور که می‌خوام

sarò la vitamina che ti rinforzerà
ویتامینی میشم که تو رو قوی تر می‌کنه

l’inconveniente è tipico della tua età
تو سن و سال تو بدبیاری عادیه

e io è lì……che mi dedicherò….
و من اونجام…که خودمو فدای تو کنم

Farò farò…l’impossibile
غیر ممکن رو، انجام میدم، انجام میدم

che per te diventa possibilità
که برات ممکن بشه

sarò sarò imprevedibile
غیر قابل پیش بینی میشم

bacerò i tuoi piedi stanchi e dormirai
پاهای خسته ات رو می‌بوسم و به خواب میری

E quando sarai preda delle gelosie
و وقتی دچار حسادت بشی

Ti aiuterò perché anch’io… ne soffro sai!!!..ma
بهت کمک می‌کنم، چون از زرنگی می‌دونی منم حسودم، اما

Pensa alle mie mani spesso su di te
به دستام فکر کن که اغلب رو شونه اته

E Pensa a dove!!!….. ti riporterò
و به جایی فکر کن که دوباره به دست اوردمت

farò farò…l’impossibile
غیر ممکن رو، انجام میدم، انجام میدم

imparando a dare un tempo ai tempi tuoi….
یاد می‌گیرم وقتی به اوقات تو بدم

Sarò sarò incorruttibile….
غیر قابل پیش بینی میشم

Rispettandola ‘sta vita insieme a te…..
به زندگیی که باهم داریم احترام می‌ذارم

cose che non ho provato mai
چیزی که هیچوقت تجربه نکرده بودم

cose che con te mi arrivano così
چیزی که با تو به این شکل به من رسیده

cose che non hai mai chiesto mai
چیزی که هیچ وقت درخواستش نکردی هیچ وقت

cose che ti prendono una volta sola… e io ho scelto te
چیزی که تنها یه بار وجودت رو می‌گیره… و من تو رو انتخاب کردم

Farò farò…l’impossibile
غیر ممکن رو، انجام میدم، انجام میدم

che per te diventa possibilità
که برات ممکن بشه

sarò sarò imprevedibile…..
غیر قابل پیش بینی میشم

Rispettandola ‘sta vita insieme a te…..
به زندگیی که باهم داریم احترام می‌ذارم

Farò farò…l’impossibile
غیر ممکن رو، انجام میدم، انجام میدم

proteggendola ‘sta vita insieme a te a te a te a te….
زندگیی که باهم داریم رو حفظ می‌کنم واسه تو، واسه تو…