افعال انعکاسی (بازتابی) Verbo riflessivo

فعل انعکاسی، فعلیه که نتیجه اش به فاعلش برگرده. درست کردنش هم خیلی راحته. e آخر مصدر رو بردارید بجاش si بذارین:

lavare (شستن)

lavarsi (خود را شستن)

فقط توجه کنید که از همه افعال نمی‌تونید، فعل انعکاسی بسازید.

افعال انعکاسی رایج

توجه کردن

به خواب رفتن

خود را پوشاندن

دراز کشیدن

دیپلم گرفتن

خوش گذراندن

به خود زخم زدن

اعتماد داشتن

عاشق شدن

شرح دادن

پوشیدن

شانه کردن

خود را تمیز کردن

اصلاح کردن

نشستن

احساس کردن

لباس گرفتن

پیچاندن

Accorgersi

Addormentarsi

Coprirsi

Coricarsi

Diplomarsi

Divertirsi

Ferirsi

Fidarsi

Innamorarsi

Lamentarsi

Mettersi

Pettinarsi

Pulirsi

Radersi

Sedersi

Sentirsi

Vestirsi

Voltarsi

برای صرف فعل‌های انعکاسی از ضمیرهای انعکاسی استفاده می‌کنیم:

Alzarsi (بلند شدن)

Mi alzo

Io

Ti alzi

Tu

Si alza

lei

  

 

Ci alziamo

Noi

Vi alzate

Voi


Si alzano

Loro

  

  

افعال انعکاسی دو جانبه

رومئو و ژولیت، همدیگه رو می‌بینن، بغل می‌کنن، بوس می‌کنن و خلاصه عاشق میشن. همدیگه رو ستایش می‌کنن و تحسین می‌کنن و نهایتا هم ازدواج می‌کنن. اما اگه افعال انعکاسی دوجانبه نبودن ما هیچکدوم از ماجراهای اونا رو نمی‌تونستیم تعریف کنیم. چندتا مثال از این افعال رو ببینید:

Si abbracciarono affettuosamente.

عاشقانه همدیگه رو بغل کردند

Ci scambiammo alcune informazione.

اطلاعاتی رو باهم رد و بدل کردیم.

Vi scriveste frequentemente, dopo quell’estate.

بعد از اون تابستون، شما اغلب واسه هم چیز می‌نویسین.

افعال انعکاسی دوجانیه رایج

در آغوش گرفتن هم

به هم کمک کردن

به هم عشق ورزیدن

یکدیگر را تحسین کردن

یکدیگر را بوسیدن

یکدیگر را شناختن

به هم آرامش دادن

همدیگر را ملاقات کردن

عاشق هم شدن

به هم توهین کردن

مانند هم بودن

شناختن یکدیگر

احترام گذاشتن به هم

بازدید کردن از هم

سلام گفتن به هم

به هم نامه نوشتن

باهم ازدواج کردن

یکدیگر را دیدن

ملاقات کردن یکدیگر

Abbracciarsi

Aiutarsi

Amarsi

Ammirarsi

Baciarsi

Conoscersi

Consolarsi

Incontrarsi

Innamorarsi

Insultarsi

Piacersi

Riconoscersi

Rispettarsi

Rivedersi

Salutarsi

Scriversi

Sposarsi

Vedersi

Visitarsi