آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت دوم)

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت دوم)

Seconda lezione: Dove si trova…?

۲۰٫ Dov’è?

۲۱٫ Dov’è il telefono?

۲۲٫ Dove sono le ritirate?

۲۳٫ Dov’è l’entrata?

۲۴٫ Dov’è l’uscita?

۲۵٫ Dove c’è un distributore di benzina?

۲۶٫ Dove si trova il campeggio?

۲۷٫ Dove si trova il posteggio?

۲۸٫ Dov’è l’albergo…?

۲۹٫ Dove posso comperare vivanda?

۳۰٫ Dove c’è un ristorante?

۳۱٫ Dove si trova il posto di polizia?

۳۲٫ Dove c’è un ospedale?

۳۳٫ Dove c’è una farmacia?

۳۴٫ Dove c’è un negozio?

۳۵٫ Dove si trova l’ufficio del turismo?

۳۶٫ Dov’ è il traghetto?

۳۷٫ Dov’ è la stazione?

۳۸٫ Dov’ è l’aeroporto?


 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *