سینمای ایتالیا - وب سایت ایتالیا و زبان ایتالیایی

نگاهی به سینمای ایتالیا

سینمای ایتالیا - وب سایت ایتالیا و زبان ایتالیایی

قبل از جنگ، سینمای ایتالیا، سینمایی مبتذل، سبک و سطحی بود. فیلم ها اغلب آثار کپی شده هالیودی با مایه های کمدی، خانوادگی و در مواردی الهام گرفته از قهرمانان تاریخی ایتالیا بود. این ابتذال زمانی به اوج خود رسید که بنیتو موسیلینی(۱) نظام فاشیست را در ایتالیا حاکم کرد و فاشیست ها با تسلط بر سینما، از ساخت فیلم های مخالف اهداف فاشیسم جلوگیری کردند.

ادامه مطلب