پانتئون، معبدی است ساخته شده برای خدایان. پانتئون رم یکی از ساختمانهای بزرگ رم باستان است که به بهترین وجه حفظ شده و یکی از پر اهمیت ترین ساختمان‌ها در تاریخ معماری است.

 

نمای خارجی معبد پانتئون

شکل ظاهری این ساختمان، استوانه بزرگ هشت تکه ای است، همراه با گنبدی عظیم بر بالای آن و یک ورودی مسقف چهار گوش با یک سری ستون.

قطر گنبد بزرگ ۴۳ متر است و روشنایی ساختمان از طریق روزنه گردی در مرکز گنبد که اکولوس (Oculus) نامیده می‌شود، تامین می‌گردد.

پانتئون بین سالهای ۱۱۸ تا ۱۲۸ میلادی توسط هادریان( (Hadrianامپراطور رم به جای معبد کوچکی که توسط دولت مردی به نام مارکوس ویپسانیوس آگریپا (Marcus Vipsanius Agrippa) در ۲۷ سال قبل از میلاد ساخته شده بود، بنا گردید. برای نگهداری چنین گنبد بزرگی از دیوارهای توخالی به قطر ۶ متر استفاده شده که در هشت تکه بدنه گرد معبد را شکل داده است.

 

نمایی از داخل معبد پانتئون


پانتئون لغتی کلی است که به ساختمان‌هایی که به عنوان مقبره یا یادبود شخصیتهای بزرگ یک کشور ساخته می‌شود، نیز اطلاق می‌شود. معروفترین مثال در این زمینه کلیسای سنت ژنو( (Sainte Geneviève پاریس است که در سال ۱۷۶۴ توسط ژاک جرمین (Jacques Germain) به سبک کلاسیک فرانسوی ساخته شد، اما بعدها که به عنوان معبد یادبود بزرگان فرانسه استفاده شد، به پانتئون تغییرنام داد.