Nati ieri ایتالیا و زبان ایتالیایی

 

به درخواست وحیده عزیز میریم سراغ ترانه ای از رف (Raf) به نام « متولدین دیروز»، که ظاهرا ترانه سریالی به همین اسمه که چند سال پیش از کانال پنج ایتالیا پخش می‌شده.

این ترانه متن مشکلی داشت و مطمئن نیستم که تونسته باشم کاملا منظور شعر رو رسونده باشم با این‌حال حاصل این تلاش رو در ادامه می‌بینید…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nati ieri è sinonimo d’ingenuità per chi ha già un’età
ma noi venuti al mondo 24 ore fa sembriamo già
conoscere d’istinto la ragione per cui siamo qua
Invece poi non basterebbero 2 vite intere per coglierne l’essenza
ormai dimenticata dando a qualunque costo, un costo alla nascosta: “felicità”
Essendo nati ieri non abbiamo grandi desideri nè desideri da grandi
spesso futili poco importanti tanti, troppi, quanti?!
Ci serve solamente un po’ d’amore, di attenzioni
se è il caso le premure di medici, dottori che hanno visto nascere
non solo santi, artisti e navigatori, sempre allineati su 2 fronti
le nostre prime cure – le ansie, le paure dei cari genitori
Il gioco è appena cominciato, su coraggio coumunque vada
il nostro sarà un grande viaggio

متولدین دیروز تشبیه ساده ای واسه آدمایی که سنی از قبل دارن،

گرچه فکر می‌کنیم، 24 ساعته که متولد شدیم.

فهمیدن غریزی دلیلی واسه اینجا بودن،

در عوض دو زندگی هم واسه جمع شدن هستیش نمیتونه کافی باشه.

حالا دیگه دادن هر قیمتی فراموش شده، قیمتی واسه مخفی کردن: “خوشحالی”

ما بی تجربه ها نه انتظار بزرگی داریم نه خواست بزرگ شدن.

اغلب بی فایده اس، خیلی بی ارزشه، خیلی زیاد، چقدر؟

ما فقط یه کمی عشق می‌خوایم، یه کمی توجه

اگه شانس مراقبت‌های پزشکی هست، (به خاطر) دکترایی که متولد شدنو دیدن

نه تنها قدیسین، هنرمندا و دریانوردا، همیشه صف هایی مقابل هم.

اولین نگرانی‌های ما، تشویش ما، ترس والدین عزیزمونه.

بازی شروع شده، شجاع باش مهم نیست چطور پیش میره،

ما سفر بزرگی خواهیم داشت.

Ci vedrai imparare a restare in piedi
e poi camminare senza più cadere
ci vedrai dormire ma poi sognare ad occhi aperti
di volare ancor più su senza ali e senza reti

خواهی دید، ایستادن روی پا را یاد خواهیم گرفت،

و می‌تونیم بدون افتادن راه بریم

خواهی دید می‌خوابیم، اما می‌تونیم با چشمان باز خواب ببینیم

بالاتر پرواز خواهیم کرد، بدون بال و بندی

Nati ieri siamo noi siamo il futuro
siamo preparati per un mondo duro
figli di questa realtà noi crediamo fino in fondo
che domani sia migliore nonostante tutto

متولدین دیروز ما هستیم ، ما (سازندگان) آینده ایم

برای دنیایی ناهموار و صعب آماده شدیم
فرزندان این واقعیتی که از صمیم قلب به آن معتقدیم،

که فردا به جای همه چیز بهتر خواهد شد.

I volontari fanno cose grandi e ai grandi della terra manca volontà
per aiutare veramente l’altra faccia dell’umanità là dove la natura
è meno generosa e noi armati solo di rosa senza spine leggeri come una
mariposa disinnescando mine sapremo migliorare questa eredità?
Bisognerebbe avere ognuno il suo obiettivo da portare avanti
non per se stessi ma per tutti quanti
che il ricco sia esempio di altruismo e nobiltà d’animo
che il povero possa vivere con dignità d’essere umano

Per comodità tu pensi che: sono inutili banalità
Prova solo ad essere discepolo di noi bambini
maestri di semplicità

داوطلبان کارهای بزرگی رو انجام میدن ولی بزرگان دنیا (زمین) اراده رو کم دارن

برای کمک واقعی به روی دیگر انسانیت، جایی که طبیعت،

کمتر بخشنده است، و تنها با گل سرخ بی خار مسلح می‌شویم مانند یک

پروانه، مین‌ها را خنثی می‌کنیم، این میراث بهتر خواهد شد؟

هرکس باید هدف خودشو واسه پیشروی داشته باشه،

نه برای خودش، بلکه برای همه.

آدم ثروتمند مثال نوع دوستی و بخششه

آدم فقیر میتونه با مقام انسانیت زندگی کند

برای راحتی فکر کن که: (همه اینها) بی فایده و بی ارزشه

تنها سعی کن پیرو ما بچه ها باشی

استادان پاک دلی

Ci vedrai già grandi ci potrai capire?
Se per un amore ci vedrai soffrire
ma poi ridere di gioia e gridare ad una stella
che la guerra è finita e che la vita è bella…

خواهی دید بزرگ خواهیم شد، میتونی درک کنی؟

خواهی دید به خاطر عشق رنجور میشیم

اما می‌تونیم از خوشی بخندیم و سمت ستاره ای فریاد بکشیم

چون جنگ تمام شده و زندگی زیباست…