به زندگیم رخنه کردی

Hai Bucato La Mia Vita

آدریانو چلنتانو

ترانه های زیادی از آدریانو چلنتانو (Adriano Celentano) رو می‌تونم براتون لیست کنم که از گوش کردنشون خسته نمیشم، فقط اگه کمی به قیافه اش می‌رسید و این همه مثل شلخته ها لباس نمی‌پوشید خیلی خوب می‌شد.

تو چندتا آلبوم اخیر آدریانو می‌تونید ترانه های شنیدنی قشنگی پیدا کنید، از جمله ترانه Hai Bucato La Mia Vita تو آخرین آلبومش به نام « عشق من بخواب، وضعیت خوب نیست -Dormi Amore La Situazione Non E’ Buona ». دعوت می‌کنم با هم این ترانه رو گوش بدیم و بخونیم.


This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

Adriano Celentano


Incontrerai qualcuno, che amerai di più
io non amerò nessuno, mi hai chiuso il cuore tu…
siii… conoscerai qualcuno e soffrirai perchè lo amerai come una stupida…
proprio come me…

کسی را خواهی دید، که بیشتر دوست خواهی داشت.

من کسی را دوست نخواهم داشت، تو قلبم را بسته ای…

بله…کسی را خواهی دید و رنج خواهی کشید زیرا احمقانه دوستش خواهی داشت…

درست مانند من…

e il mio pensiero vola…
ritorna a qlla sera…tu hai bucato la mia vita… quando sei andata via…
hai bruciato in un attimo, anche la fantasia…
come un vento gelido…tu hai spazzato tutta la poesia…

و افکار من پر می‌کشد…

بازمی‌گردد به آن شب…. به زندگیم رخنه کردی… وقتی که رفتی… در یک لحظه، حتی رویاها را نیز  به آتش کشیدی…

مانند باد سردی…تمام اشعار را با خود بردی….

sembra quasi impossibile che sia toccato a noi…una coppia indivisibile
nulla è certo ormai….

اتفاقی که برای ما افتاد به نظر غیر ممکن بود … یک زوج جدانشدنی….مطمئنا حالا هیچ چیز غیر ممکن نیست.


e il mio pensiero vola,ritorna a quella sera…
tu hai bucato la mia vita,quando sei andata via…hai bruciato in un attimo anche la fantasia!!

و افکار من پر می‌کشد…بازمیگردد به آن شب….

به زندگیم رخنه کردی… وقتی که رفتی… در یک لحظه، حتی رویاها را نیز به آتش کشیدی!!


non ci credo e pure sembra che,forse non mi ami più…
non c’è niente mai di certo…di possibile mai…
è può esser che noi,poi,non rispondermi adesso…

هنوز باور نمی‌کنم، به نظر شاید دیگر مرا دوست نداشتی….

هیچ چیزی غیرممکن نیست، هر چیزی ممکن است.

شاید ممکن باشد که ما، در آینده… اکنون جوابم را نده….