برای کسانی که به بیش از چند زبون صحبت می‌کنن، خیلی وقتا ، پیش میاد که بین دو زبون گیر می‌کنن و اونا رو باهم قاطی می‌کنن، و این موضوع باعث گیجی، خنده یا عصبانی شدنشون میشه!…

طبق معمول که داشتم تو انجمن های خارجی پرسه میزدم، به یکی از این نوع خاطرات برخوردم. یه معلم انگلیسی زبان که ایتالیایی درس میده اینطور تعریف می‌کنه:

« امروز صبح داشتم تو فروم، پست های ایتالیایی رو می‌خوندم. تو همین عوالم، گوشه تصویر یه آگهی از شرکت راگو (Ragú) دیدم که قبلا به چشمم نخورده بود. آگهی عکس دوتا بچه رو نشون میداد و بالاش نوشته بود:

We use preservatives all the time…

از تعجب کم مونده بود ولو شم رو زمین! Preservativi تو ایتالیایی، جمع کلمه “کان دومه”! با خودم گفتم اینا چه اشتباهی کردن!… 

Preservative تو انگلیسی به معنی  جلوگیری کننده از فساد مواد غذائیه و اونا فکر کردن که جمعش میشه Preservativi. در حالیکه این کلمه جزو گروه Falsi amici، هست. یعنی کلماتی که تو انگلیسی و ایتالیایی شکل های مشابه اما معانی متفاوت دارن. اونا باید از Conservanti استفاده می کردن… 

Preservative ایتالیا و زبان ایتالیایی

من تو عوالم ایتالیایی/انگلیسی سیر میکردم و به معنی ایتالیاییش فکر می‌کردم نه انگلیسیش و این جمله اینطور به نظرم میومد:

We use /condoms/ all the time…

امیدوارم بچه ها اونقدر زود بالغ نشن که به چیزهایی از این قبیل نیازپیدا کنن! … جمله‌ایی که پائین تر نوشته بود، حتی منو گیج تر کرد:

…they’re called lids. See how Ragú helps.

با خودم فکر میکردم این شرکت Ragú که مارک معروف سس ایتالیایی تو آمریکاست، تو بخش کنترل و تنظیم خانواده چیکار می‌کنه! همه اش به اگهی نگاه می‌کردم و می‌گفتم بهتره زودتر بهشون زنگ بزنم و اشتباهشونو بگم…»

امیدوارم شما زیاد دچار مشکلات این چنینی نشید و زبونا رو باهم قاطی نکنید