ترانه « طلوع پاک Alba Chiara » واسه طرفدارای واسکو روسسی .

Alba Chiara - وبسایت ایتالیا و زبان ایتالیایی

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera,
ti risvegli col sole, sei chiara come un’alba, sei fresca come l’aria.
Diventi rossa se qualcuno ti guarda,
sei fantastica quando sei assorta dei tuoi problemi, dei tuoi pensieri…
Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione,
un particolare, solo per farti guardare…

تو، توشب خوابیدی، آروم نفس می‌کشی تا صدایی درنیاد،

با خورشید بیدار میشی، مثل طلوع خورشید پاکی، مثل هوا تازه ای.

خجالت می‌کشی و سرخ میشی اگه کسی نگات کنه.

فوق العاده ای وقتی تو مسائل و تو افکارت غرق میشی…

به لباس پوشیدنت بی توجهی، هیچ وقت چیزی نمی‌پوشی که توجه کسی رو جلب کنه، به عبارت بهتر، فقط واسه دیدن خودت…

E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela,
coi libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare…
E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po’ troppo sinceri,
si vede quello che pensi, quello che sogni.
Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori,

tu, sola, dentro la stanza e tutto il mondo fuori.

با صورت تمیز، درحال خوردن سیب، تو خیابون قدم میزنی.

با کتاب های مدرسه، درس خوندنو دوست داری، نباید خجالت بکشی…

و وقتی با اون چشمهای بزرگ نگاه می‌کنی، ممکنه بیشتر بی ریا جلوه کنی،

اون می‌بینه چی فکر می‌کنی، چی تو نظرته.

گاهی وقتا افکار غریبی داری، با یه دست خودتو لمس می‌کنی،

تو، تنها، داخل اتاق و همه دنیا بیرون.