بخشی از مصاحبه فریده مهدوی دامغانی در مورد کتاب کمدی الهی :

– شما در ترجمه ” کمدی الهی” بیست و یک بند از سرود28 که مربوط به «دوزخ» می‌شود را به فارسی ترجمه نکرده اید ، چرا؟

متاسفانه در21 بند که شامل بند 31 تا 42 و55 تا 63 سرود بیست و هشت دوزخ می‌شود ،دانته تحت تاثیر جنگهای صلیبی قرار گرفته است و در آن بدون اطلاعات کافی به انبیا(ع) و تعدادی از دانشمندان مسلمان ایرانی نسبتهای نادرست می‌دهد.
او مانند مسیحیان دوران خود، هر دینی را به غیر از دین مسیح نادرست می‌دانست. دانته تحت تاثیر جنگ‌های خونین صلیبی قرار گرفته و اقدام به بیان این مطالب در مورد اسلام و دانشمندان مسلمان ایرانی کرده است . مسیحیان نیز معتقدند این سخنان اعتقاد قلبی خود دانته نیست و در این زمینه تحت تاثیر قرار گرفته است .

من نیزاین بخش را ترجمه نکردم و شما می بینید مدال افتخار شهر« راونا» ی ایتالیا در حالی به من داده شد که این کتاب توسط مترجمان دیگر کشورها نیز ترجمه شده بود. این خود نشان دهند این است که میسحیان هم چندان به این بخش از سروده دانته توجه ندارند. البته نه تنها من بلکه هیچ مترجم و انسان با ایمانی این بخش را ترجمه نکرده است.

 

مصاحبه کامل رو از اینجا بخونید.

 

خوب، نظر شما در مورد این موضوع چیه؟

به نظرتون یه مترجم می‌تونه، به دلیل اینکه فلان نویسنده، تحت تاثیر فلان واقعه بوده، رسم امانت داری رو زیر پا بذاره و هرجایی رو که دلش خواست ترجمه کنه و هرجا رو که نخواست نکنه؟!

اگه دوستان مایل باشن تو پست بعدی می‌خوام این قسمت حذف شده از کمدی الهی رو خط به خط کنار متن اصلیش ترجمه کنم. به نظر شما در این صورت من آدم بی ایمانی می‌شم؟