و زمان می‌گذره…

Il tempo se ne va

می‌دونید که من اصلا دوست ندارم هی تند تند از چلنتانو ترانه ترجمه کنم، اما این محسن خان گیر داد و گفت این ترانه که مال چلنتانو نیست، توتو کوتونیو (Toto Cutugno) نوشته و چلنتانو فقط اجراش کرده. ما هم که بهانه اش جور شد زدیم تو خط ترجمه این ترانه .

خوب این ترانه یه کمی بدآموزی داره. اگه یه زمانی خواستید برید بیرون نه تنها به توصیه این ترانه جوراب‌های بلندتونو به کوتاه تبدیل نکنید، بلکه حواستون باشه چکمه اتونم بکنید زیر شلوار تا حکم تبرج شامل حالتون نشه .


Quel vestito da dove e’ sbucato
اون لباس رو از کجا اوردی؟

che impressione
چه قشنگ و عالیه،

vederlo indossato
دیدن تو وقتی پوشیدیش.

Se ti vede tua madre lo sai
می‌دونی اگه مادرت تو رو ببینه،

questa sera finiamo nei guai
امشب با دردسر تموم میشه.

e’ strano ma sei proprio tu
عجیبه اما تو دقیقا،

۱۴ anni o un po’ di piu’
۱۴ سالته یا کمی بیشتر.

La tua Barbie e’ da un po’
عروسک باربیتو مدتیه،

che non l’hai
دیگه نداری،

e il tuo passo e’ da
و حالا راه رفتنت،

donna oramai
مثل یه خانمه.


al telefono e’ sempre segreto
تلفنات همیشه مخفیه.

quante cose in un filo di fiato
تو یه نفس چه چیزایی میگی،

e vorrei domandarti chi e’
و واقعا می‌خوام بپرسم کیه؟


ma lo so che hai vergogna di me
اما می‌دونم که ازم خجالت میکشی.

la porta chiusa male e tu
در به طرز ناراحت کننده ای بسته اس و تو،

lo specchio il trucco
تو آینه آرایش می‌کنی،

e il seno in su
و سینه اتو جلو میدی،

e tra poco la sera uscirai
و بعد ش میری بیرون.

quelle sere non dormiro’ mai
چنین شب‌هایی اصلا نمی‌تونیم بخوابم.


E intanto il tempo se ne va
و همینطور زمان سپری میشه،

e non ti senti piu’ bambina
و دیگه احساس کودکی نمی‌کنی.


si cresce in fretta alla tua eta’
سنت به سرعت بالا میره.

Non me ne sono accorto prima
قبلا درکش نمی‌کردم،

E intanto il tempo se ne va
و همینطور زمان سپری میشه،


tra i sogni e le preoccupazioni
با رویاها و نگرانی‌ها.

le calze a rete han preso gia’
از قبل جوراب‌های ساق بلند،

il posto dei calzettoni
جاشونو به جواب‌های کوتاه دادن.

Farsi donne e’ piu’ che normale
زن شدن کمی بیشتر از طبیعیه،

ma una figlia
اما یه دختر،

e’ una cosa speciale
چیز بخصوصیه.

Il ragazzo magari ce l’hai
احتمالا قبلا،

qualche volta hai gia’
دوست پسری داشتی.

Pianto per lui
براش گریه کردی.

La gonna un po’ corta e poi…
دامن کوتاه و بعد…

malizia in certi gesti tuoi
مسلما به حرکاتت سو نیت داشته،

e tra poco la sera uscirai
و بعد ش میری بیرون.

quelle sere non dormiro’ mai
چنین شب‌هایی اصلا نمی‌تونیم بخوابم.


E intanto il tempo se ne va
و همینطور زمان سپری میشه،

e non ti senti piu’ bambina
و دیگه احساس کودکی نمی‌کنی.


si cresce in fretta alla tua eta’
سنت به سرعت بالا میره.

Non me ne sono accorto prima
قبلا درکش نمی‌کردم،

E intanto il tempo se ne va
و همینطور زمان سپری میشه،


tra i sogni e le preoccupazioni
با رویاها و نگرانی‌ها.

le calze a rete han preso gia’
از قبل جوراب‌های ساق بلند،

il posto dei calzettoni
جاشونو به جوراب‌های کوتاه دادن.