تو تقویم باستانی رمی، کلمه Calende به اولین روز هر ماه اشاره میکنه، واسه همین جمله Alle calende greche ( اول هر ماه یونانی )، تاریخیه که هیچ وقت نمی‌رسه، چون این کلمه تو تقویم یونانی‌ها وجود نداشته .

برای گفتن هیچ وقت در زبان ایتالیایی، یه راه ساده هست Mai. اما گاهی اوقات موقعیت ایجاب می‌کنه که این منظور رو با خلاقیت بیشتر و حتی به صورت طعنه بیان کنیم. عباراتی برای این کار تو زبون ایتالیایی هست که در ادامه چندتا شو باهم مرور می‌کنیم .

وقت گل نی در ایتالیا

Un domani (یه فردایی)، یعنی زمانی که هیچ وقت نمیاد.

Ad ogni morte di papa (موقع مرگ هر پاپ)، یعنی زمانی که به ندرت پیش میاد.

و در نهایت Alle calende greche.

توی تقویم باستانی رومی، کلمه Calende به اولین روز هر ماه اشاره می‌کنه، واسه همین جمله Alle calende greche ( اول هر ماه یونانی )، تاریخیه که هیچ وقت نمی‌رسه، چون این کلمه تو تقویم یونانی‌ها وجود نداشته .

از تمام اینا گذشته روز مقدس مشهور ایتالیایی‌ها، Il giorno di San Mai (روز سنت هیچ‌وقترو فراموش نکنید. این عبارت هم اشاره به اتفاقی می‌کنه که هیچوقت پیش نمیاد، مثل وقت گل نی!