هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت اول)

هر روز یک کلمه ایتالیایی

منبعد تحت این عنوان هر هفته، هفت لغت ایتالیایی، همراه با کاربردش در یک جمله رو براتون می‌ذارم. اگه وقت بذارید و هر روز یکیشو یاد بگیرید، مطمئنا بعد از مدتی لغات و جملات زیادی رو خواهید دونست .

خب، بیایید از همین امروز شروع کنیم :

۱- Viaggiare

مسافرت کردن

Voglio viaggiare per il mondo

می‌خوام به ( دور ) دنیا مسافرت کنم .

۲- Ghiacciaia

قوطی یخ، خونه یخی، فریزر

D’inverno questa stanza è una ghiacciaia
تو زمستون این اطاق مثل یه فریزره.

۳- Contento
خشنود، راضی

Non sono contento di come ti sei comportato
از طرز رفتارتون راضی نیستم.

۴- Pace
صلح و آرامش

Questo pensiero non mi dà pace
این افکار نمی‌ذاره آروم باشم.

۵- Strada
جاده، خیابان، راه

Questa strada finisce nella piazza del paese

این جاده به میدون شهر میره

۶- Felicità
شادی، خوشی

I suoi occhi brillavano di felicità
چشماش از شادی می‌درخشید.

۷- Cavallo
اسب

Il cavallo procedeva al galoppo

اسبه چهارنعل می‌رفت.