تو این پست از فیلم پدر خوانده یاد کردیم و ترانه معرفی شده مورد توجه دوستان واقع شد، به هم جهت به پیشنهاد وحید عزیز میریم سراغ ترانه خاطره انگیز Brucia la terra  (زمین می‌سوزد). این ترانه به زبون سیسیلیه که من بلد نیستم و واسه ترجمه اش از ترجمه انگلیسیش کمک گرفتم، که امیدوارم قابل قبول شده باشه.

 

تو قسمت سوم پدر خوانده، صحنه ای که این ترانه توش خونده میشه فوق العاده هست !.

 خاطره انگیز Brucia la terra (زمین می‌ سوزد)

آنتونیو: پدر یه هدیه برات دارم، یه ترانه سیسیلی از شهر کورلئونه. به خاطر تو یاد گرفتمش…

آنتونیو شروع به خوندن ترانه می‌کنه… مایکل به یاد خاطرات گذشته میافته. زمان عروسیش با آپولونیا، خوردن کیک… رقص و …

 خاطره انگیز Brucia la terra (زمین می‌ سوزد)

 خاطره انگیز Brucia la terra (زمین می‌ سوزد)

وقتی به زمان حال برمیگ‌ردیم، مایکل رو می‌بینیم که داره گریه می‌کنه…

 خاطره انگیز Brucia la terra (زمین می‌ سوزد)

 

 

 

Brucia la luna n’cielu
E ju bruciu d’amuri
Focu ca si consuma
Comu lu me cori

ماه در آسمان می‌سوزد

و من در عشق می‌سوزم

آتش خاکستر شده

مانند قلب من

L’anima chianci
Addulurata
Non si da paci
Ma cchi mala nuttata 

با درد و اندوه

روح من فریاد می‌زند

در آرامش نیستم

چه شب وحشتناکی است

Lu tempu passa
Ma non agghiorna
Non c’e mai suli
S’idda non torna

زمان می‌گذرد

اما طلوعی نیست

درخشش خورشیدی نیست

اگر او باز نگردد

Brucia la terra mia
E abbrucia lu me cori
Cchi siti d’acqua idda
E ju siti d’amuri

زمین من می‌سوزد

و قلب من هم می‌سوزد

او تشنه آب است

و من تشنه عشق

Acu la cantu
La me canzuni
Si no c’e nuddu
Ca s’a affacia
A lu barcuni 

برای که بخوانم

ترانه ام را

اگر کسی نباشد،

که خود را

در بالکن نشان دهد

Brucia la luna n’cielu
E ju bruciu d’amuri
Focu ca si consuma
Comu lu me cori

ماه در آسمان می‌سوزد

و من در عشق می‌سوزم

آتش خاکستر شده

مانند قلب من