دوتا لطیفه در مورد ایتالیایی ها دیدم، هرچند کمی قدیمیه اما شنیدنش خالی از لطف نیست. موضوع این دوتا در مورد تلفظ بد انگلیسی توسط ایتالیایی‌ها و سوءتفاهم‌های جالب ناشی از اونه.

اولیه رو باید حتما فایل صوتیشو بشنوید تا بفهمید ماجرا چیه، با این حال برای درک بهتر، من متنشم گذاشتم. متاسفانه ترجمه اش اصلا جالب در نمیاد و فقط به همون زبون انگلیسی-ایتالیاییش خنده داره.

 


One day ima gonna Malta to bigga hotel. Ina morning I go down to eat breakfast. I tella waitress I wanna two pisses of toast. She brings me only one piss. I tella her I want two piss. She say go to t he toilet. I say you no understand, I wanna two piss onna my plate. She say you better no piss onna plate, you sonna ma bitch. I don’t even know the lady and she call me sonna ma bitch. Later I go to eat at the bigga restaurant. The waitress brings me a spoon and knife but no fock. I tella her I wanna fock. She tell me everyone wanna fock. I tella her you no understand. I wanna fock on the table. She say you better not fock on the table, you sonna ma bitch. So I go back to my room ina hotel and there is no shits onna my bed. I call the manager and tella him I wanna shit. He tell me to go to the toilet. I say you no understand. I wanna shit on my bed. He say you better not shit onna bed, you sonna ma bitch. I go to the checkout and the man at the desk say: “Peace on you.” I say piss on you too, you sonna ma bitch, I gonna back to Italia!” Arrivederci.

لطیفه دوم حکایت دوتا ایتالیاییه که سوار اتوبوس میشن و نزدیک یه خانمی میشینن و شروع می‌کنن باهم حرف زدن. حرفای اونا طوری بود که توجه خانومه هم جلب میشه:

Emma come first. Den I come. Two asses., they come together. I come again. Two asses, they come together again. I pee twice. Then I come once more.

خانومه با شنیدن این حرفا عصبانی میشه و میگه: شما دوتا بهتره دهن گشادتونو ببندید. تو این کشور، ما زندگی س ک س ی مونو تو محل‌های عمومی تعریف نمی‌کنیم!

مرده میگه: آروم باشید خانم. من فقط داشتم به دوستم توضیح می‌دادم Mississippi رو چطوری اسپل کنه!