عشق من بخواب

Dormi amore

adriano celentano

از اونجایی که فعلا حسش نیست مطالبی رو که براتون در نظر گرفتم رو جمع و جور کنم و اینجا بنویسم، یه پارتی بازی می‌کنم و یکی دیگه از ترانه های قشنگ آلبوم جدید چلنتانو رو براتون میذارم که حالشو ببیرید و ماهم ببینیم چی پیش میاد. 

 

 

Questo gran silenzio quasi fa ruomore

این سکوت بزرگ، تقریبا پر صداست.

 

sono ancora sveglio e sto ascoltando il cuore
من هنوز بیدارم و به قلبم گوش می‌دهم.

fuori nell’immenso domina la notte

در بی نهایت بیرون، شب حکمفرماست.

 

mentre i miei pensieri fanno ancora a botte
در حالی که افکار، من هنوز می‌جوشد.

quale strada ha scelto

دانستن اینکه کدام راه انتخاب شده،

questo mio destino
این سرنوشت من،

sapere dove andrò
به کجا می‌رود.

come un vento con gli alberi vedrai muoverò

خواهی دید مانند بادی با درختان، حرکت خواهم کرد.

 

sfiorerò le ginestre giù per mille sentieri
پایین، در هزاران مسیر، سروهای کوهی را لمس خواهم کرد.

dormi amore non ti svegliare
عشق من بخواب بیدار نشو

no non temere
نه، نترس

con altre mani ti accarezzerò
با دستانی دیگر نوازشت خواهم کرد.

con l’aiuto dei gabbiani disegnerò

با کمک مرغان نوروزی خواهم کشید،

 

impossibili figure
اشکالی غیر ممکن،

che potrai interpretare
که خواهی توانست تفسیرش کنی.

dormi amore non ti svegliare
عشق من بخواب بیدار نشو

no non temere
نه، نترس

con altre mani ti accarezzerò
با دستانی دیگر نوازشت خواهم کرد

io ci sarò
من خواهم بود،

ovunque tu sarai
هرجا که تو باشی.

il mio respiro sentirai
نفسم را حس خواهی کرد.

dietro la finesta mille luci in cielo

پشت پنجره ،هزاران نور در آسمان.

 

io che da bambino ero in cima a un melo
من که از کودکی روی درخت سیب بودم،

brividi di freddo
لرزان از سرما.

questo mio pigiama forse un po leggero
این لباس خوابم شاید کمی نازک باشد،

oppure è il cuor che trema
یا شاید قلبم است که می‌ترسد.

quale strada ha scelto

دانستن اینکه کدام راه انتخاب شده،

questo mio destino
این سرنوشت من،

sapere dove andrò
به کجا می‌رود.

con il vento sulle fronde per te suonerò
با باد، روی شاخه های پر برگ برایت خواهم خواند،

nel silenzio della notte le canzoni che amavi
در سکوت شب، ترانه ای را که دوست داشتی.

noi due soli tristi e sereni
فقط ما، هردو غمگین و ساکت،

ma ancora uniti
اما هنوز باهم.

con altre mani ti accarezzerò
با دستانی دیگر نوازشت خواهم کرد.

con le braccia spalancate laggiù volerò
با بازوانی گشوده، به پایین پرواز خواهم کرد.

scivolando nelle valli tra le verdi colline
روی دره ها، میان تپه های سبز.

dormi amore non ti svegliare
عشق من بخواب بیدار نشو

tra poche ore
تا چند ساعت دیگر،

io con un bacio ti risveglierò

با بوسه ای بیدارت خواهم کرد.

 

ovunque sarai
هر جا که باشی،

accanto mi ritroverai

کنار خود مرا خواهی یافت.