در ادامه بحث ضمیرها این دفعه ضمیرهای اشاره و سوالی رو میگم که خیلی ساده اس. فقط میمونه ضمایر مفعولی که ترجیح میدم بعدا درباره اش صحبت کنیم که زیاد داغ نکنید!

ضمایر اشاره:

ضمایر اشاره همون این واون خودمونه فقط مذکر و مونثشو فرق داره. آخه اونا مثل من وشما نیستند که به تساوی حقوق مرد و زن معتقد باشن، همش بینشون فرق میذارن!

 

مونث

مذکر

این

Questa

Questo

اون

Quella

Quello

 

 

 

اینا

Queste

Questi

اونا

Quelle

Quelli

 

البته اگه قاعده جمع کردن اسامی یادتون نرفته باشه، نیازی به از بر کردن جمعشون ندارید.

a به e

o به i

e به i

 

حالا چندتا مثال:

این کتاب             Questo libro

اون خانم             Quella donna

این کتابها                        Questi libri

اون خانما            Quelle donne

 

ضمایر سوالی:

به کلماتی مثل اینایی که نوشتم میگن ضمایر سوالی:

کی؟ چه کسی؟                 Chi?

مال کی؟                         Di Chi?

چی؟ چه چیزی؟                Che cosa?

کدوم؟ – کدوما؟                 Quale? – Quali?

چقدر؟ چندتا؟                    Quanto?

چه وقت؟ کی؟                  Quando?

چطور؟                           Come?

چرا؟                              Perche?

 

با توجه به مطالبی که تا حالا گفتیم فک نمیکنم دیگه تو فهمیدن جمله های زیر مشکلی داشته باشید. فقط اینو بگم که حرف e معنی «و» میده اما اگه اینجوری بنویسن e’ معنی «هست» میده:

او کیست؟ (همون کیه؟ خودمون)      Chi e’ ?

اون چیه؟                                    Che cosa e’ quello?

معنی اون چیه؟                            Che voldire quello?

کی میرسیم؟                                Quando arriviamo?

کی باز میشه؟                              Quando Si apre?

کی بسته میشه؟                            Quando Si chiude?

قیمتش چنده؟                                Quanto costa?

تو ایتالیایی به اون چی میگن؟         Come si chiman in Italiano quello?

اینو تو ایتالیایی چطوری میگن؟        Cosa si dice in Italiano questo?

معنی این چیه؟( ها! اینی که گفتی یعنی چه؟)   Che voldire questo?

چرا میخندی؟                                           Perche ridete?