Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O

مک دونالد پیر یه مزرعه داشت، ایه ایه او…

And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O

تو مزرعه اش یه گاو داشت، ایه ایه او…

….

به احتمال زیاد شما این ترانه معروف بچه گانه انگلیسی رو شنیدین. اگه یادتون نمی‌یاد، ریتمشو ازاینجا گوش کنید. تو این ترانه به صدای انواع حیوانات اشاره میشه.، به متن انگلیسیش کاری نداریم، اگه خواستید، متنشو از اینجا بگیرید.

یه ورژن ایتالیایی از همین ترانه وجود داره که با همین مفهوم و ریتم خونده میشه، حالا به جای «مک دونالد» شده «عمو توبیا (Tobia)» . با این ترانه شاد سعی کنید به صدای های ایتالیایی حیوانات عادت کنید. از اونجایی که متنش ساده اس، ترجمه اشو می‌ذارم به عهده خودتون:

Nella Vecchia Fattoria

Nella vecchia fattoria ia-ia-o

Quante bestie ha zio Tobia ia-ia-o

C’è la capra-capra-ca-ca-capra

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

Attaccato a un carrettino ia-ia-o

C’è un quadrupede piccino ia-ia-o

L’asinel-nel-nè-nè-nel

C’è la capra-capra-ca-ca-capra

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

Tra le casse e i ferri rotti ia-ia-o

Dove i topi son grassotti ia-ia-o

C’è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto

L’asinel-nel-nè-nè-nel

C’è la capra-capra-ca-ca-capra

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

Tanto grasso e tanto grosso ia-ia-o

Sempre sporco a più non posso ia-ia-o

C’è il maiale-iale-ia-ia-iale

C’è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto

L’asinel-nel-nè-nè-nel

C’è la capra-capra-ca-ca-capra

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

Poi sull’argine del fosso ia-ia-o

Alle prese con un osso ia-ia-o

C’è un bel cane-cane-ca-ca-cane

C’è il maiale-iale-ia-ia-iale

C’è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto

L’asinel-nel-nè-nè-nel

C’è la capra-capra-ca-ca-capra

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

Nella stalla silenziosa ia-ia-o

Dopo aver mangiato a iosa ia-ia-o

Dorme il bue-bue-bu-bu-bue

C’è un bel cane-cane-ca-ca-cane

C’è il maiale-iale-ia-ia-iale

C’è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto

L’asinel-nel-nè-nè-nel

C’è la capra-capra-ca-ca-capra

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.

Coi fratelli e con la chioccia ia-ia-o

Nel cortile fa la doccia ia-ia-o

Il pulcino-cino-pul-pul-cino

Dorme il bue-bue-bu-bu-bue

C’è un bel cane-cane-ca-ca-cane

C’è il maiale-iale-ia-ia-iale

C’è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto

L’asinel-nel-nè-nè-nel

C’è la capra-capra-ca-ca-capra

Nella vecchia fattoria ia-ia-o