اگه فکر می‌کنید سگی که تو ایران واق-واق می‌کنه رو اگه ببرینش تو آمریکا یا ایتالیا بازم میگه واق واق، کاملا اشتباه می‌کنید!

اگه این سگه رو ببرید آمریکا میگه: «bow-wow» و اگه ببریدش ایتالیا میگه: «bau-bau» .

خوب زیاد تعجب نکنید. زبون سگ‌ها عوض نشده، اون صدای پارس سگی که من و شما می‌شنویم، رو خارجی ها هم می‌شنون اما برای بیانش روشی رو انتخاب می‌کنن که اولا زبونشون بیشتر بهش عادت داره و دوما با الفبا شون بهتر میشه نشونش داد. خوب ایتالیایی‌های بنده خدا که W ندارن، پس مجبورن این صدا رو با U نشون بدن. برای نشون دادن پارس کردن سگ از فعل abbaiare (پارس کردن) استفاده می‌کنن و صداشو با bau bau نشون میدن .

در ادامه من صدای حیونای دیگه همراه با فعلاشون تو زبون ایتالیایی رو براتون می‌نویسم. اینطوری:

سگ‌ها، پارس کردن، واق واق می‌کنن و الی آخر…