Siena

سی انا با نام باستانی سینا جولیا (Saena Julia) شهری در ایتالیای مرکزی است، مرکز استان سی انا در ناحیه توسکانی. این شهر بقای قرون وسطایی خود را حفظ کرده است، از جمله دیوارها و دروازه هایی که اطراف شهر کشیده شده است.

سی انا شهری توریستی است و مرکز فروش شراب و سنگ مرمر است. تولیدکنندگان بزرگی در زمینه مواد شیمیایی، کود و پارچه در این شهر فعالیت دارند، همچنین خاک‌های قهوه‌ای مایل به زردی که در نقاشی استفاده می‌شود، در حومه این شهر تولید می‌شود.

 

نمایی از کلیسای جامع، که با سنگهای مرمر رنگارنگش مشخص است. ساخت این کلیسا در سال 1196شروع شد و تا سال 1215 قسمت اعظم آن تکمیل شد. در سال 1313 برج ناقوس شش طبقه ای هم به آن اضافه شد.

کلیسای جامع (قرن 11 تا 14) یکی از مثالهای روشن معماری گوتیک ایتالیاست. ساختمان سبک گوتیک شهرداری که در سال 1288 ساخت آن شروع شد و در سال 1309 خاتمه یافت، حاوی نقاشیهای بیشماری از هنرمندان این شهر است.

از مراکز آموزشی قابل توجه این شهر میتوان به دانشگاه سی انا (سال 1240) اشاره کرد، که رشته های پزشکی و حقوق در آن تدریس می‌شود.

عکس فوق ارابه رنگارنگی در میدان کامپو (Piazza del Campo) سی انا را نشان می‌دهد که توسط دو گاو کشیده میشود. این برنامه قسمتی از فستیوال مسابقه اسب دوانی پالیو (Corsa del Palio ) است. این فستیوال که یکی از مشهور ترین فستیوالهای ایتالیاست، سالی دوبار در دوم جولای و شانزده اگوست در سی انا برگزار می‌شود.