روز های هفته در زبان ایتالیایی - giorni della settimana

روزها و تاریخ در زبان ایتالیایی :

صبح                         Mattina

ظهر                          Mezzogiorno

بعد از ظهر                 Pomeriggo

عصر، شب                 Sera

شب                           Notte

نصفه شب                  Mezzanotte

 

پریروز     L’altro

دیروز       Ieri

امروز       Oggi

فردا          Domani

پس فردا    Dopo domani

 

یکشنبه     Domenica

دوشنبه      Lunedi

سه شنبه    Martedi

چهارشنبه  Marcoledi

پنج شنبه   Giovedi

جمعه         Venerdi

شنبه         Sabato

 

ژانویه       Gennaio

فوریه        Febbraio

مارس       Marzo

آوریل        Aprile

مه             Maggio

ژوئن        Giugno

ژوئیه        Luglio

اوت          Agosto

سپتامبر     Settember

اکتبر         Ottobre

نوامبر       Novembre

دسامبر      Dicembre

 

بهار          La primavera

تابستان     L’estate

پاییز         L’autuno

زمستان     L’inverno

 

روز          Giorno

هفته          Settimana

هفته قبل    La settimana scorsa

هفته بعد    La settimana prossima

ماه            Mesi

سال          Anno

دهه           Decennio

قرن          Secolo

امسال        Quest’anno

پارسال      L’anno scorso

سال آینده   L’anno prossimo

 

یه چندتا هم جمله در اینباره ببینید:

امروز چندمه (چه روزیه)؟           Che giorno e’ oggi?

بیست و سه ژانویه است.               E’ il’ ventitre gennaio.

چند سال دارید؟                           Lei quanti anni ha?

من سی و دو سال دارم.                Ho trentadue anni.

نگران ضمایر و حروف تعریف نباشید، تو پست بعدی توضیح میدم.

روزها و تاریخ