صفت معمولا بعد از اسم قرار می‌گیرد و تابع جنس و تعداد اسم مربوط به خود است. مونث و مذکر و جمع و مفرد صفت‌های با قاعده، تابع همان قواعدی است که برای اسامی ذکر شد.

 

نکته!

1- صفت‌های مختوم به e از جنسیت اسم خود پیروی نمی‌کنند!

 

خانه مدرن

la casa moderna

خانه های مدرن

le case moderne

خانم برازنده

il signore elegante

خانمهای برازنده

i signori eleganti

آقای برازنده

la signora elegante

آقایان برازنده

le signore eleganti

 

2- صفت‌های منتهی به حروف ca, co, ga, go ، مانند اسم‌ها در حالت جمع به che, chi, ghe, ghi تبدیل می‌شوند.

 

معنی

جمع

مفرد

کثیف (مونث)

sporche

sporca

بلند (مونث)

lunghe

lunga

کثیف (مذکر)

sporchi

sporco

بلند (مذکر)

lunghi

lungo

 

3- صفت‌های منتهی به حروف cia, cio, gia, gio ، مانند اسم‌ها در حالت جمع به ce, ci, ge, gi تبدیل می‌شوند.

 

معنی

جمع

مفرد

خاکستری (مونث)

grige

grigia

خاکستری (مذکر)

grigi

grigio

پوسیده (مذکر)

marci

marcio

پوسیده (مونث)

marce

marcia

 

4- صفت‌های رنگ زیر هیچگاه تغییر نمی‌کنند:

viola, rosa, marrone, lilla, blu, arancione

 

معنی

جمع

مفرد

لباس آبی

il vestiti blu

il vestito blu

ژاکت قهوه ای

la giacche marrone

la giacca marrone

دستمال گردن قرمز

il fazzoletto rosa

il fazzoletto rosa

کراوات بنفش

la cravatta viola

la cravatta viola

 

5- صفت‌های زیر اگر قبل از اسم قرار گیرند، به صورت خلاصه شده می‌آیند:

nessuno, buono, santo, grande, bello