اسامی در زبان ایتالیایی به دو گروه مونث مانند مادر، خواهر،… و مذکر مانند پدر، برادر، … تقسیم می‌شوند. تقریبا تمامی اسامی که به o ختم می‌شوند مذکر و تمام اسامی که به a ختم می‌شوند مونث هستند.

 

مونث

مذکر

دختر

ragazza

پسر

ragazzo

خواهر

sorella

برادر

fratello

مدرسه

scuola

کتاب

libro

خانه

casa

موزه

museo

 

اسامی که به e ختم می‌شوند می‌توانند مذکر یا مونث باشند. جنسیت بعضی از آنها با توجه به معانی مشخص می‌شود، ولی برای بقیه از جمله نام اشیا قاعده ای وجود ندارد و به تجربه شناخته می‌شوند.

 

مونث

مذکر

شب

notte

روزنامه

giornale

کلاس

classe

نان

pane

مردم

gente

نام

nome

پایان

fine

کانال، نهر

canale

 

هنگام تبدیل یک اسم مفرد به اسم جمع، حرف آخر اسامی به ترتیب زیر تغییر می‌کنند:

a à e

o à i

e à i

 

جمع

مفرد

تمام روزها

Tutti i giorni

تمام روز

Tutto il giorno

چه خانه های قشنگی!

Che belle case!

چه خانه قشنگی!

Che bella casa!

همه شب‌ها

Tutte le notti

تمام شب

Tutta la notte

اسب‌های سیاه

I cavalli neri

اسب سیاه

Il cavallo nero

کراوات‌های مشکی

Le cravatte nere

کراوات مشکی

La cravatta nera

کروات‌های سبز

Le cravatte Verdi

کراوات سبز

La cravatta verde

دفعات بعد

Le altre volte

دفعه دیگه

L’altra volta

همه این آقایان

Tutti Questi siqnori

این آقا

Questo siqnore

همه این دختر خانما

Tutte Queste signorine

این دختر خانم

Questa signorina

همه قسمت ها

Tutti i reparti

این قسمت

Un reparto

همه صابون ها

Tutti i saponi

یه صابون

Un sapone

بیست لیره

Venti lire

یه لیره

Una lira

بیست کتاب

Venti libri

یه کتاب

Un libro

 

توجه!

1- با توجه به قاعده فوق جمع کلمه ای مانند amica  (دوست) با تلفظ «آمیکا» باید amice باشد که تلفظ «آمیچه» دارد. در این گونه موارد برای جلوگیری از تغییر نوع تلفظ از حرف h استفاده می‌شود. به عبارت دیگر جمع درست کلمه amica، amiche می‌باشد. از این روش برای جمع اسامی که به حروف ca, co, ga, go ختم شده اند استفاده می‌شود.

جمع

مفرد

دوستان

Le amiche

دوست

L’amica

کیسه‌ها

I sacchi

کیسه، ساک

Il sacco

سدها

Le dighe

سد

La diga

گفتگوها

I dialoghi

گفتگو

Il dialogo

 

2- اسمهای مختوم به io هم هنگام جمع برای جلوگیری از تکراز ii به i تبدیل میشوند:

جمع

مفرد

آینه ها

gli specchi

آینه

Lo specchio

گنجه ها

gli armadi

گنجه

L’armadio

 

3- برای سهولت تلفظ اسامی مختوم به cia و gia هنگام جمع به ce و ge تبدیل می‌شوند. هرچند اگر حرف i در حال مفرد کشیده تلفظ شود، جمع کلمه براساس همان قاعده کلی به cie و gie ختم خواهد شد.

جمع

مفرد

دوش‌ها

Le docce

دوش

La doccia

باران‌ها

Le piogge

باران

La pioggia

داروخانه ها

Le farmacie

داروخانه

La farmacia

انرژی ها

Le energie

انرژی

L’energia

 

4- اسامی یک بخشی مانند re  (شاه) و tè (چای) و اسامی بیگانه مانند film (فیلم) و bazaar (بازار) هنگام جمع تغییری نمی‌کنند و جمع بودن آنها تنها از جمع حرف تعریف آنها مشخص می‌شود.