اگه تا امروز مطالب این وبلاگ رو دنبال کرده باشید٬ با مقدمات زبان ایتالیایی و جملات اولیه آشنایی پیدا کردید. از اینجا به بعد سعی میکنم که مطالب رو به صورت درسهایی پشت سرهم ارائه کنم که نظم بیشتری داشته باشه و امیدوارم این موضوع نظر کسانی رو که منو به خاطر پراکنده گویی سرزنش میکردن رو هم تامین کنه. نظرات شما در شیوه ارائه مطالب کاملا موثره. واسه همین نظر دهی رو فراموش نکنید.