:Settima Lezione

درس هفتم:

هر شش درس یه بار بر میگردیم و توضیحات لازمه رو در مورد شش درس قبلی مروری میکنیم. پس حالا به توضیحات این درسا تا اینجا توجه کنید:

 

1- وقتی قسمت آخر کلمات باید به صورت کشیده تلفظ بشند، انو با علامت (‘) نشون میدن مثل:

Perchè, Sarà, Bisognerà, Parlerà

برای نوشتن این حروف هم از کدهای زیر استفاده کنید:

0200

È

0224

à

0232

è

0242

ò

0249

ù

 

2- به طور کلی اگه آخر یه کلمه o باشه، اون کلمه مذکره و اگه a باشه مونثه مثلا:

یک کتاب

Un libro

باغ

Il giardino

دیدمش (اون مرد و)

L’ho visto

یه نامه

Una lettera

موسیقی

La musica

دیدمش (اون زنو)

I’o vista

 

البته استثنائاتی هم هست مثل:

عشق (مذکر)

L’ amore

درس (مونث)

La lezione

ناهار (مونث)

La colazione

 

3- به جای Questa mattina (این صبح) و Questa sera (امشب)، مخفف شده شون Stamattina و Stasera استفاده میشه.

 

4- تو فارسی به خاطر احترام به طرف، بجای تو می‌گیم شما، تو ایتالیایی بجای شما میگن او که باید بهش عادت کنید! مثلا:

Lei è molto allegro                    (برای مرد)

Lei è molto allegra                    (برای زن)

یعنی او خیلی خوشحاله که در حقیقت منظور شما خیلی خوشحالید، هستش!

 

5- دو کلمه Se (اگه) و Si (بله) رو باهم قاطی نکنید.

6- کلمات Non و No رو هم باهم اشتباه نکنید. Non برای منفی کردن جمله استفاده میشه:

No, non posso.                         نه، نمیتونم.

No, non voglio.                         نه، نمیخوام.

 

7-  Il حرف تعریفه و جلوی اسامی مذکر میاد : Il libro

Lo ضمیر مفعولی و با فعل میاد: Lo parlerò presto (آنرا بزودی حرف خواهم زد).

حالا اگه Il و Lo جلوی یه حرف صدا دار بیان هردو تبدیل به L’ میشن:

L’ italiano                                  زبون ایتالیایی

L’ ho ricevuto                           اونو دریافت کردم

 

8- La  حرف تعریفه که جلوی اسم مونث مفرد میاد وبرای اسم جمع مونث تبدیل به Le میشه. این Le رو با ضمیر مفعولی Le به معنی به او اشتباه نکنید:

Le piace tanto la musica?

آیا اینقدر موسیقی به او خوش میاید (او اینقدر از موزیک خوشش میاد)؟