درس دوازدهم

Dodicesima Lezione

 

L’anno prossimo:

 

Permette che mi presenti: Luigi Arrighi

Piacere…

Da quanto tempo si trova in Italia?

Da una settimana soltanto.

Le piace l’ Italia?

Si, mi piace molto, vorrei restarci di più.

Tornara presto in Francia?

Alla fine del mese, cioè fra tre settimane.

Lei è di Parigi?

Si, sono parigino.

È una bella città Parigi. Vorrei vederla.

Perchè non ci va?

Mi manca il tempo, ed anche il denaro.

Ma spero che l’anno prossimo.

In questo caso, venga a trovarmi.

Con molto piacere, grazie.

Su questo biglietto ha il mio indirizzo.

درس دوازدهم

 

سال آینده:

اجازه بدهید خودم را معرفی کنم : لوئیجی آریگی

خوشوقتم…

از چه وقت در ایتالیا هستید (خود را میابد در ایتالیا)؟

فقط از یک هفته پیش.

آیا ایتالیا را می پسندید؟

بله، خیلی میپسندم، میخواستم آنجا بیشتر بمانم.

آیا به زودی به فرانسه برمی گردید؟

در آخر ماه، یعنی در ظرف سه هفته.

شما پاریسی هستید؟

بله، من پاریسیم.

پاریس شهر زیبایی است، دلم میخواست آنرا ببینم.

چرا آنجا نمی روید؟

وقت ندارم، همچنین پول.

اما امیدوارم که سال آینده…

در این صورت، بیایید مرا پیدا کنید (ببینید).

با کمال میل، متشکرم.

روی این کارت، شما آدرس مرا دارید.

 

لغات:

دوازدهم

Dodicesimo-a

آینده

Prossimo-a

دوشنبه آینده

Lunedi prossimo

ماه آینده

Ii mese prossimo

خانه مجاور

La prossima casa

نزدیکترین همسایه

Il più prossimo vicino

پاریسی

Parigino

بسیار – زیاد

Molto

با کمال میل

Molto velontieri

بیشتر

Più

با هوشتر از او

Più intelligente di lui

بیش از یکسال است که

È più d’un anno

سه با بیشتر

Tre volte più

از یکسال قبل و بلکه قبلتر

Da un anno e più

اندکی بعد – دیرتر

Più tardi

از اون بیشتر میخوام

Ne Voglio di più

نه بیشتر نه کمتر

Ne più ne meno

من بیشتر از او کار کردم

Ho fatto più lavoro di lui

سال تحصیلی

Anno scolastico

سال گذشته

L’altr’ anno

سال آینده

L’anno prossimo

سالی که می آید- سال آینده

L’anno chi viene

سالی یکبار می آید

Viene una volta l’anno

آنجا – به آن

Ci

آنجا هستم

Ci sono

به آن باور میکنم

Ci credo

خوشی – خشنودی – لذت

Il piacere

با خشنودی – به میل

Con piacere

در میان

Fra

بین خودمان باشد

Sia ditto fra noi

خوشگلی بین خوشگلا- زیبای زیبایان

Bella fra le belle

در ظرف یکسال

Fra un anno

شبی از شبا – یکی از شبا

Una sera fra l’altre

امید داشتن

Sperare

امید کمی به آن دارم

Ci spero poco

صورت – حالت – مورد

Il caso

در صورت نیاز

In caso di bisogno

آدرس

Indirizzo

این آدرس منه

Ecco il mio indirizzo

یعنی

Cioè

از صبح تا شب

Dalla mattina alla sera

از هشت روز پیش

Da otto giorni

از سالها پیش

Da anni

ماندن – سکنی گزیدن

Restare

تنها ماندن

Restar solo

از اول تا آخر

Dal principio alla fine

آمدن

Venire

بیائید

Venga

 

توضیحات:

تو جمله سیزدهم واسه قشنگی تلفظ از ed به جای e  استفاده شده!

یواش یواش میبینید که جملات داره مفصل تر میشه. سعی کنید بعد از خوندن هر جمله یه بار ببینید که می تونید تکرارش کنید یا نه. اینکار رو چند بار انجام بدید تا جمله ها براتون جا بیافته.

 

تمرین:

 

Quando tornerà in Italia?

Ci tornerò fra cinque settimane.

E quanto tempo ci resterà?

Non lo so ancora, spero di restarci due mesi in tutto.

Andrà anche a Napoli?

No, questa volta andrò soltanto a Firenze e a Roma.

I’anno prossimo voglio andrare a Napoli.

Vorrei venire con lei, ma purtroppo non posso.

E perchè no?

Perchè devo restare a Parigi fino alla fine dell’ estate.

 

کی به ایتالیا بر می گردید؟

آنجا برخواهم گشت در ظرف پنج هفته.

و چه مدتی آنجا خواهید ماند؟

هنوز نمیدانم، امیدوارم در کل دو ماه بمانم.

آیا به ناپل هم خواهید رفت؟

نه، اینبار فقط به فلورانس و رم خواهم رفت.

سال آینده میخواهم به ناپل بروم.

دلم میخواست با شما بیایم، اما متاسفانه نمی توانم.

چرا نمی توانید (و چرا نه)؟

زیرا باید تا پایان تابستان در پاریس بمانم.

 

توضیحات:

فعل بعد از حرف اضافه به صورت مصدر می آید، مانند:

Spero di restarci.                      امید وارم به ماندن آنجا

همچنین هرگاه دو فعل پشت هم بیایند، فعل دوم به صورت مصدر می آید، مانند جمله هشتم !

Vorrei venire                            می خواستم آمدن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *