: Ventunesima Lezione

درس بیست و یکم

 

نظری به دروس گذشته

طبق روال قبلی تو پایان شش درس سوم مروری داریم به نکات موجود در درسای قبل:

 

1- حروف تعریف معین:

La

اسم مفرد و مونث باشه و با حروف بی‌صدا شروع بشه

Il

اسم مفرد و مذکر باشه و با حروف بی‌صدا شروع بشه بجز استثناء زیر

Lo

اسم مفرد و مذکر باشه و با حروف s, z, x, gn, pn, ps  شروع بشه

I

اسم جمع و مذکر باشه و با حروف بی‌صدا شروع بشه بجز استثناء زیر

Gli

اسم جمع و مذکر باشه و با حروف  s, z, x, gn, pn, ps شروع بشه

Le

اسم جمع و مونث باشه و با حروف بی‌صدا شروع بشه

L’

اسم مفرد باشه و با حروف صدا دار شروع بشه

 

چندتا مثال :

مفرد مونث

جمع مونث

La casa خانه Le case خانه ها
L’ora ساعت Le ore ساعتها

 

مفرد مذکر

جمع مذکر

Il capitano سروان I capitani سروانها
Lo Specchio آینه Gil Specchi آینه ها

 

2- Sì  به معنای بله  می باشد و به عنوان ضمیر نفس (خود) نیز به کار می‌رود. در هنگام نوشتن جهت وجه تمایز این دو Sì (بله) را با( ì (Alt+0236 می‌نویسند. به چند مثال کاربرد ضمیر نفس توجه کنید:

Si parla italiano.                        ایتالیایی حرف می زنند ( ایتالیایی حرف زده می‌شود).

Il treno si ferma.                        ترن می ایستد (ترن خود را متوقف می‌کند).

Lei si trova bene?                     حالتان خوب است (شما خود را خوب میابید)؟

 

3- Come sta? حالت رسمی اصطلاح خودمانی Come Va? (حالتون چطوره؟) می باشد.

در نهایت لیست تمام لغاتی رو که تا حالا استفاده کردیم رو به فرمت اکسل میتونید از اینجا دانلود کنید.