غرق کردن خودم

خودتونو غرق کنید، غرق کنید، غرق کنید!

هر معلم زبانی جمله بالا رو داد می‌زنه. میگه بعد از اینکه دستور زبانو یاد گرفتید، تو سرزمین زبان جدید خودتونو عرق کنید تا حرف زدنتون هم را بیافته.

دو ماه پیش من اینکارو کردم و اومدم رم. با اینکه هنوز اونطور که باید زبون ایتالیایی رو رون نشدم اما روز به روز موفقیتهای بیشتری پیدا می‌کنم.

هفته پیش که رفته بودم تو اداره پست بین المللی، اونا نه تنها فهمیدن که من می‌خوام لباس‌های زمستونیمو بفرستم خونه، حتی متوجه شدن که چرا همه اش در مورد مقررات پست ازشون سوال می‌کنم.

– الکل؟

من گفتم :

– بله

– مشکلی نیست. میتونیم اون وسطا قایمش کنیم.

حتی تو مشروب فروشی هم که می‌خواستم grappa بخرم تا بفرستم، هم به مشکلی برخورد نکردم. مغازه داره وقتی شنید یه چیزی که بطریش کوتاه باشه می‌خوام، خندید و گفت:

– آه، می‌خوای بفرستیش خونه؟

همون روز وقتی تو بقالی به راحتی حساب کتاب کردم، بازم موفقیت با من بود.

– ventisette e settantaquattro centesimi (27 یورو و 74 سنت)

من اعداد رو فهمیده بودم ، بدون اینکه به نمایشگر صندوق نگاه کنم.

اما همیشه خطراتی هم در غرق شدن تو زبون وجود داره.

دیروز صبح بین خواب و بیداری یه صدایی تو مغزم شنیدم که می‌گفت:

« تو کی هستی؟ تو کی می‌خوای بشی؟ »

ترس تمام وجودمو گرفت. از جام پریدم. اون چی بود؟!… واقعا صدایی شنیده بودم؟

از رختخواب بیرون اومدم و زیر دوش آب گرم آروم گرفته بودم تا اینکه یه دفعه دیدم همونطوری که خودمو می‌شورم پوستم دون دون میشه و هرچی بیشتر می‌شورم، تکه های بیشتری از پوستم کنده میشه…

چند روز قبل من « مایع چرب کننده با عطر سنبل » گرفته بودم تا با اونی که از خونه اورده بودم جایگزین کنم. اما حالا داشتم پوستمو از دست میدادم.

همینطور که مشغول حموم بودم فکر میکردم، خوب شاید این نشونه بدی نباشه و دارم تمیز میشم.

اما اون بعد ازظهر، وقتی آفتاب رو بازوم افتاد، نفسم بند اومد. پوستم مثل چرم قدیمی خشک شده بود و مثل پوست فیل ترک خورده و چروک شده بود.

رفتم سراغ بطری چرب کننده و خودمو روغن مالی کردم، بیشتر و بیشتر… تا اینکه بطریش خالی شد. تو همین حینی که داشتم دستامو روغن مالی می‌کردم یه دفعه چشمم به نوشته های بطری افتاد، یعنی چی؟… بطری رو چرخوندم جلوشو خوندم : Lavanda

سریع رفتم سراغ دیکشنری ایتالیاییم. میدونستم lavanda به معنی عطر سنبل هست، اما نمیدونستم که معنی شستشو هم میده. مایع شستشو!

روی بطری نوشته بود: چند قطره روی پوست خود بچکانید، سپس کاملا بشوئید! به جای چرب کننده عطر سنبل، من مایع شستشویی خریده بودم که برای برداشتن و شستن پوستهای مرده استفاده میشد و از اون بدتر اینکه روزی چندبار هم ازش استفاده کرده بودم.

خب من خودمو غرق کرده بودم، اما فکر نمیکنم این همون جیزی بود که معلم ایتالیاییم انتظار داشت.

از ترس اینکه این عارضه دائمی باشه، تموم جرئتمو جمع کردم و رفتم سراغ Farmacista.

– واسه پوستهای خشک چی پیشنهاد می‌کنید؟ میدونید زمستون امسال خیلی سرد و طولانی بود، آب سنگین بود و بخاری هم خیلی گرم، پوست من خیلی…

– … Lavanda؟

– نه، نه! ، یه چیز دیگه بدید. چیز دیگه ای ندارین؟