خب با برنامه های سن رمو چطورید؟ تا الان همه ترانه ها پخش شده و امشب تکلیف برنده های گروه جوان و فردا هم گروه بزرگان مشخص میشه. به نظرتون کیا امسال برنده میشن؟

درباره گروه فین لی (Finley) قبلا یه صحبت کوچیکی باهم داشتیم. امسال این گروه با ترانه « Ricordi »، به سن رمو راه پیدا کرده. بیایید باهم ببینیم این کا (Carmine)، دنی (Danilo)، استه (Stefano) و خواننده اصلیشون پ‍درو (Marco) امسال چی کار کردن .


Finley

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

زمان می‌خواد بگه که،
تو این طوری خیلی خوبی.

اشتباهات مشخصی تو رو ‍پخته تر کرده.

خودتو ناراحت نکن،

چند روز بیشتر نیست و همه چی به حالت عادی برمی‌گرده

اما اونا هیچوقت از بین نمیرن،

همیشه می‌مونن تو،

خاطراتت از یک سال،

لحظاتی که یه خنده رو ( از صورتت) محو می‌کنه،

خاطرات…

خنده های بین ما،

هزاران گفتگو و لحظات دیونگی،

نه، هیچوقت محو نمیشن،

اونا همیشه تو خاطرت می‌مونن،

فقط خاطر تو،

خاطراتت از یکسال،

لحظاتی که (از صورتت) محو می‌کنه،

حتی یه خنده دیگه رو.

خاطرات…

بسیار زیبا هستند،

افکار و احساساتی که به تو میدن.

خاطرات …

خاطراتت از یکسال،

لحظاتی که (از صورتت) محو می‌کنه،

حتی یه خنده دیگه رو.

خاطرات…

بسیار زیبا هستند،

افکار و احساساتی که به تو میدن.

خاطرات …


Sarà il tempo a dire che
stai benissimo così
certi sbagli fanno crescere,
non fanno male
Pochi giorni e tutto tornerà normale
 

ma non svaniranno mai
resteranno sempre i tuoi
ricordi di un anno
momenti che lasciano un sorriso

 

ricordi…

 

Le risate tra di noi

mille discussioni e istanti di follia
No, non svaniranno mai
resteranno sempre i tuoi,
soltanto tuoi
ricordi di un anno
momenti che lasciano
un sorriso ancora in più

 

ricordi…
bellissimi
Pensieri e sensazioni che ti danno

 

ricordi…

ricordi di un anno
momenti che lasciano
un sorriso ancora in più

 

ricordi…
bellissimi
Pensieri e sensazioni che ti danno

 

ricordi…