با توجه به عکسها، سعی کنید، معنی جملات رو حدس بزنید. سپس با معانی اونا مقایسشون کنید.

Quanto costa?

این چنده؟

 

Dov’ e’ la farmacia?

داروخونه کجاست؟

 

Non capisco.

نمیقهمم.

 

Non fumo.

من سیگار نمیکشم.

 

Per favore, parli piu’ piano.

خواهشا کمی کندتر حرف بزن.

 

Non mangio la carne.

من گوشت نمیخورم.

 

Ha una penna?

خودکار داری؟

 

Cosa vorrebbe dab ere?

چی دوست داری بنوشی؟

 

Dov’e’ il nagozio?

مغازه کجاست؟

 

Non so.

نمی دونم.

 

Posso usare il suo telefono?

میشه از تلفن شما استفاده کنم؟

 

Vorrei un posto accanto al finestrino, per favore.

من یه جا کنار پنجره میخوام، لطفا.

 

Dove posso noleggiare una macchina?

از کجا میتونم یه ماشین کرایه کنم؟

 

Dove posso comprare un biglietto?

از کجا میتونم یه بلیط بخرم؟

 

Dov’e’ la stazione della ferrovia?

ایستگاه قطار کجاست؟

 

Dove posso prendere un taxi?

از کجا میتونم یه تاکسی بگیرم؟

 

Dove posso parcheggiare la macchina?

کجا میتونم ماشینو پارک کنم؟

 

Il conto, perfavore.

صورتحساب، لطفا

 

Non-fumatori, per favore.

لطفا سیگار نکشید.

 

Dov’e’ la spiaggia?

ساحل کجاست؟

Si puo’ nuotare qui senza pericolo?

واسه شنا، اینجا مطمئنه؟

 

Qual’e’ il numero di telefono?

شماره تلفن چنده؟

 

Aiuto!

کمک!

 

Ho bisogno di un medico.

من یه دکتر احتیاج دارم.

 

Chiami un’ambulanza!

یه آمبولانس بگیر (خبر کن)!

 

Cin cin!

به سلامتی!

 

Mi hanno rubato il passaporto!

یک پاسپورت منو دزدید!

 

Che ora e’?

ساعت چنده؟

Mi sento male.

حالم بد بید.

Mi scusi.

ببخشید.