سرگرمی این هفته یه کمی عقب افتاد . با عرض پوزش بابت تاخیر میریم سراغ جدول ایتالیایی شماره پنج :

جدول ایتالیایی

۱- عمل جراحی

۲- عکسبرداری

۳- نامحدود

۴- چشم پوشی و صرف نظرکردن

۵- شاهزاده

۶- یا

۷- مثبت

۸- نتیجه

۹- صنعت

۱۰- احساسات

۱۱- حرف اول الفبا، به

۱۲-  حساب کردن، اعتقاد داشتن

پاسخ جدول گذشته:

در مورد این جدول وحید عزیز توضیح دادن که ardore گرمی و حرارت احساسی هست و بهتر بود اونو “ذوق و شوق” معنی می‌کردیم و کلمه ormai هم بیشترمعنی “دیگه” میده تا “هم اکنون”.

در مورد کلمه اول که بحثی نیست و کاملا حق با وحیده. در مورد کلمه ormai هم من معادل انگلیسی اون by that time و by now رو ترجمه کرده بودم. در هر صورت از وحید عزیز بابت دقت و توجه اش ممنونم و امیدوارم منبعد شاهد اشتباهات کمتری باشیم .

جدول ایتالیایی

۱- هم اکنون، حالا، دیگه ormai
۲- پوند، استرلینگ (واحد پول انگلستان) sterlina
۳- ظرافت، زیبایی eleganza
۴- ماندن، استراحت کردن stare
۵- نادر، کمیاب raro
۶- چنین، بدین شکل cosi
۷- ذوق و شوق ardore
۸- حماسی، قهرمانانه eroico
۹- فردا domani
۱۰- خیابان، جاده linea
۱۱- مه، غبار nebbia
۱۲- روح، قلب anima