بنا به درخواست وحید عزیز منبعد جدول ها رو شنبه شب یا یکشنبه صبح تو وبلاگ می‌ذارم که به قولی حق ایشون هم خورده نشه .

با یک هفته تاخیر میریم سراغ جدول چهارم. ببینم با جدول چهارم چه می‌کنید :


۱-      هم اکنون، حالا

۲-      پوند، استرلینگ (واحد پول انگلستان)

۳-      ظرافت، زیبایی

۴-      ماندن، استراحت کردن

۵-      نادر، کمیاب

۶-      چنین، بدین شکل

۷-      حرارت، گرمی

۸-      حماسی، قهرمانانه

۹-      فردا

۱۰-   خیابان، جاده

۱۱-   مه، غبار

۱۲-   روح، قلب

پاسخ جدول هفته گذشته:

جدول هفته قبل رو چهار نفر از دوستان درست حل کردن که بهشون تبریک میگم. این دوستان به ترتیب عبارتند از:

پروین عزیز

سارای عزیز

وحید عزیز

وحیده عزیز


پاسخ جدول هفته گذشته

۱- ایده، عقیده و نظر

۲- دریاچه

۳- بعد از ظهر

۴- چیز، شی

۵- در حقیقت، براستی

۶- قاعده و قانون

۷- رادیو

۸- عمل

۹- اسید

۱۰- رای، رای دادن

۱۱- عبث و بیفایده

۱۲- عکسبرداری، فتوگرافی

Idea

Lago

Pomeriggio

Oggetto

In fatti

Legge

Radio

Agire

Acido

Voto

Vano

Fotografia