جدول ایتالیایی هفته

هفته گذشته هم تنها دونفر جدول رو درست حل کردن که به همتشون تبریک و آفرین میگم. نمی‌دونم چرا دوستان زیاد شرکت نمی‌کنن! در حالی که حل جدول، کمک زیادی به یادگیری لغات می‌کنه و در عین حال سخت هم نیست. از سارا خانم خبر ندارم اما وحیده خانم رو می‌دونم که مدت زیادی نیست داره ایتالیایی رو به صورت خودآموز می‌خونه، اما با این حال جدول‌ها رو خیلی سریع حل می‌کنه. به امید اینکه هفته دیگه شاهد شرکت دوستان بیشتری باشیم. میریم سراغ جدول شماره ۳:

جدول شماره ۳:


۱- ایده، عقیده و نظر

۲- دریاچه

۳- بعد از ظهر

۴- چیز، شی

۵- در حقیقت، براستی

۶- قاعده و قانون

۷- رادیو

۸- عمل

۹- اسید

۱۰- رای، رای دادن

۱۱- عبث و بی فایده

۱۲- عکسبرداری، فتوگرافی

برندگان جدول شماره ۲:

 نفر اول خانم سارا

 نفر دوم خانم وحیده


پاسخ جدول شماره ۲

۱- درب
۲- نمایشنامه نویس، کمدی نویس

۳- تعیین کردن، معین کردن

۴- ابزار

۵- پاره، خرده و تکه

۶- مبداء، دوره و عصر تاریخی

۷- بخش، قسمت، قطعه یدکی

۸- صفحه، لایه، برگ

۹- فرمانروایی، امپراتوری، شاهنشاهی

۱۰- خاصیت، استعداد، علاقه

۱۱- هدف، نشان

۱- Uscio
۲- Commediografo

۳- Precisare

۴- Strumento

۵- Frammento

۶- Epoca

۷- Parte

۸- Foglio

۹- Impero

۱۰- Proprieta

۱۱- Scopo