روبرتو بنینی

اگه فکر می‌کنید به مناسبت انتخابات این ترانه روبرتو بنینی رو انتصاب کردم… یا… به خودتون مربوطه، چون اصلا قصدم این نبود… .

ازتون دعوت می‌کنم با هم گوش کنیم به ترانه زیبای « در وطن» از روبرتو بنینی (Roberto Benigni) .

ایتالیا

In Paese…noi tutti ci siamo nati,
cresciuti, ingobbiti e invecchiati
a trent’anni ne dimostri sessanta
nessuno che ride, nessuno che canta.
Come salario si sta tutti male
la domenica si mangia maiale
«Posso offrire un sanguinaccio…»

تو وطن… همه ما به دنیا اومدیم،

بزرگ شدیم، خمیده شدیم و پیر شدیم.

تو سی سالگی، شصت ساله به نظر میای.

هیشگی نمی‌خنده، هیشگی آواز نمی‌خونه.

همینطور که درآمد کمتر میشه وضعمون هم خرابتر میشه.

یکشنبه ها گوشت خوک می‌خوریم،

« می‌تونم بهتون سوسیس خوک بدم…»

In Paese…non si discute di niente
c’è sempre la stessa gente
«Stai bene?», «Che freddo…», «Che caldo…»,
«Rigore!»… rinquarto sbagliato a biliardo.
Come istruzione si sta tutti male
ce n’è un due o tre vanno a scuola serale
«Tre per sette quarantotto»

تو وطن… هیچی شرح داده نمیشه،

همیشه همون مردمن،

«خوبی؟»، «چه سرده…»، «چه گرمه…»،

«خطا!»، … حرکت اشتباه تو بیلیارد. (اصطلاحات بازی بیلیارد).

همینطور که درس‌ها میاد وضعمون بدتر میشه.

یک دو یا سه (وقت) رفتن به مدرسه شبانه اس.

«سه هفتا، چهل و هشتا»


In Paese…c’è solo il circolo aperto
dove si può ragionare
e la sera seduti al caffè
per la disperazione
si guarda il film alla televisione.
Divertimenti… si sta tutti male
al massimo tu puoi cambiar canale
«Questo film l’ho già visto…»

تو وطن… فقط کلوپ بازه،

یعنی جایی که بشه فکر کرد،

و شب تو کافه نشست.

ما یه فیلم تو تلوزیون نگاه می‌کنیم.

سرگرمی‌ها… همه بدتر میشیم.

تو بهترین حالت می‌تونی کانالو عوض کنی،

«این فیلمو قبلا دیدم…»


In Paese…non c’è una grande cultura
belli c’è n’è pochi o punti
sono quasi tutti abbruttiti dal proprio lavoro
e le donne son furbe non vanno con loro.
Come salute si sta tutti male
manca lo sfogo sexuale
«Mi fidanzo!», «Chi ti piglia?»
In Paese…’un c’è nulla…
…nulla…
Arrivederci

تو وطن… فرهنگ پایینه.

آدمای برازنده کم یا مشخصند،

همه تقریبا از فقط کارکردن، زشت شدن.

زنایی که زرنگن باهاشون نمیرن.

سلامتی میره، حالمون بدتر میشه،

راهی برای ارضاء جنسی نیست.

«نامزد شدم!»، «کیو گرفتی؟»

تو وطن…هیچی نیست…

….هیچی…

والسلام